Subsidie voor beter benutten bedrijventerreinen

woensdag - 29 september 2021
Subsidie voor beter benutten bedrijventerreinen

bron: Persbericht gemeente Gouda

 

De gemeente Gouda heeft een subsidiebedrag van bijna €100.000 van de provincie Zuid-Holland gekregen om het bedrijventerrein de Goudse Poort beter te benutten. “Met de subsidie kunnen we de ambities om het winkelaanbod in Gouda meer te clusteren versnellen en dat is goed voor de handel”, aldus wethouder Van Vugt (detailhandel). Ook wethouder Bunnik (economie) is blij met dit bedrag: “We kunnen hiermee extra ruimte voor bedrijvigheid genereren in de stad, met maximale benutting van de vierkante meters.”

 

Wethouder Tetteroo (ruimtelijke ordening) is er tevreden over:  “Mooi dat nu echt werk gemaakt kan worden van een goede ruimtelijke invulling van Goudse Poort en het bedrijventerrein Kromme Gouwe.” Er wordt gekeken hoe winkels en detailhandel op Kromme Gouwe kunnen worden verplaatst naar Go Stores op de Goudse Poort en wellicht de binnenstad. Op die manier wordt het winkelgebied versterkt en ontstaat op Kromme Gouwe ruimte die kan worden benut voor bedrijven die beter passen op het bedrijventerrein. Zo kunnen bijvoorbeeld lokale bedrijven die willen uitbreiden hier terecht.

 

Veel Goudse banen op bedrijventerreinen

Gouda heeft vijf bedrijventerreinen: Goudse Poort, Gouwespoor, Kromme Gouwe, Gouwestroom en Hollandsche IJssel. De bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in Gouda. In totaal zijn er ongeveer 10.700 banen op de bedrijventerreinen. Dit is bijna 30% van alle banen in Gouda. De gemeente wil in de komende jaren beter sturen op het goed benutten van de schaarse vierkante meters in de stad, onder andere door de bedrijventerreinen zo goed mogelijk in te richten. Plannen hiervoor staan onder andere in de Winkelvisie Gouda, de Ontwikkelstrategie Goudse Poort en de recent opgestelde lokale bedrijventerreinenvisie.

Home