Wethouder Hilde Niezen neemt afscheid van gemeente Gouda

dinsdag - 28 september 2021
Wethouder Hilde Niezen neemt afscheid van gemeente Gouda

Hilde Niezen neemt op 8 december 2021 afscheid van de gemeente Gouda als wethouder. Per 1 januari 2022 start zij als directeur bij Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer.  

Burgemeester Pieter Verhoeve: “Het college van BenW feliciteert Hilde met deze mooie stap in haar carrière. Met haar vertrek verliest  Gouda een inspirerende en kundige wethouder die zich bijna 8 jaar met volle overtuiging heeft ingezet voor de stad. We gaan Hilde missen en wensen haar veel succes toe.”

De gemeente Gouda kijkt terug op een mooie samenwerking met Hilde, die gedurende twee ambtstermijnen veel voor Gouda heeft gedaan. Eén van de belangrijkste resultaten van haar inspanningen is het kaderplan ‘Bodemdaling Binnenstad’ en een landelijk kenniscentrum bodemdaling, dat goede kans maakt om in de Gouwekerk gevestigd te gaan worden. Ook haar inzet voor veel meer groen in de stad en voor het Goudse Mobiliteitsplan met het Verkeerscirculatieplan zorgt ervoor dat Gouda mooier en leefbaarder wordt.

 

Portefeuille met zichtbare impact

In 2014 werd Hilde Niezen benoemd tot wethouder. Haar portefeuille bestaat uit onderwerpen die het aanzien van de stad en de omgeving duidelijk beïnvloeden. Hilde Niezen: “Ik ben de afgelopen 7 jaar met veel plezier wethouder van deze mooie stad geweest. Ik zal de samenwerking met de collega’s en het contact dat ik had met de ambtenaren en met de Gouwenaars erg missen. Ik heb heel wat inwoners op bezoek gehad en ben zelf ook veel de stad in geweest. Van GoudaPot tot aardgasvrij, van Groen moet je Doen tot afvalinzameling, van watervisie tot fietsnetwerken, de betrokkenheid van onze inwoners is enorm en dat is echt bijzonder. De komende maanden ga ik nog hard aan het werk met onder andere de energietransitie en het kenniscentrum bodemdaling. En al kijk ik uit naar mijn nieuwe baan als directeur bij Stichting RIONED, het afscheid als wethouder van Gouda gaat zeker ook een beetje pijn doen.”

De fractie van GroenLinks heeft aangegeven dat zij op korte termijn een kandidaat gaan voordragen om Hilde als wethouder op te volgen.

Home