In memoriam Bert Mooren

dinsdag - 24 augustus 2021
In memoriam Bert Mooren

We ontvingen het trieste bericht dat Bert Mooren, oud-directeur VNO-NCW West, op 23 augustus jl. op 67-jarige leeftijd, is overleden.

 

Bert was directeur van VNO-NCW West van 1998 tot 2019 en was in deze 22 jaar een aimabele, kundige en zeer betrokken pleitbezorger, die veel heeft betekend voor de belangenbehartiging voor ondernemers en een sterke regionale economie. 
 
Wij wensen zijn vrouw Annelies en allen die hem lief waren heel veel sterkte.

 

 

namens Bestuur Gouda-Onderneemt!
Nico Voogt

Home