Goudse Onderwijsagenda biedt perspectief aan alle jongeren

vrijdag - 16 juli 2021
Goudse Onderwijsagenda biedt perspectief aan alle jongeren

Jongeren in Gouda verdienen de allerbeste kansen. De Goudse onderwijswereld kent vele wegen en manieren om die kansen te benutten. Kennis, ervaring, en onderlinge samenwerking is samengebracht in de Goudse Onderwijsagenda. Een aanpak die voortdurend in ontwikkeling blijft dankzij de opgedane ervaringen. En een inventarisatie van mogelijkheden waarmee leerlingen ook werkelijk vooruit geholpen kunnen worden.

 

De ondertekening van de Goudse Onderwijsagenda vond 16 juli plaats door bestuurlijk vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en wethouder Thierry van Vugt (onderwijs). Van Vugt: “Gouda heeft een zeer rijk onderwijslandschap. Met het ondertekenen van de ‘Goudse Onderwijsagenda’ slaan het Goudse onderwijsveld en de gemeente Gouda de handen ineen rond een aantal thema’s: ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, maar met het belang van de leerlingen als gezamenlijke drijfveer. Ik ben trots dat we onze samenwerking nu verbreden, door naast te werken aan nieuwe schoolgebouwen, elkaar ook te vinden rond een aantal inhoudelijke thema’s.”

 

De Goudse onderwijspartners gaan in eerste instantie aan de slag met de volgende thema’s:

• Taalontwikkeling en de versterking van het educatieve thuismilieu
• Doorlopende ontwikkelingslijnen en oriëntatie op loopbaan en beroep
• Segregatie/burgerschap en de verbinding onderwijs-thuis-vrije tijd

 

Het uitgangspunt voor deze onderwijsagenda: Er kan meer voor leerlingen gerealiseerd worden als er breed wordt samengewerkt en als opgebouwde kennis en ervaring worden gedeeld. In deel A van de onderwijsagenda zijn ambities, acties en afspraken geformuleerd. In deel B is een aantal inspirerende ‘good practices’ opgenomen. Een goed voorbeeld is de samenwerking rond basisschool ‘De Ontdekkingsreizigers’ in Westergouwe.

 
De afspraken in de onderwijsagenda zijn richtinggevend voor de toekomst en een oproep aan alle Goudse onderwijsbestuurders om mee te denken, elkaar op te zoeken en elkaar te inspireren.

 

"Vanuit het basisonderwijs willen we graag onze krachten bundelen met het voortgezet onderwijs om zo mooie kansen voor leerlingen te creëren. De overgang tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs hoeft niet zo groot te zijn, wanneer wij onze programma’s op elkaar afstemmen en kennis en expertise delen. Inmiddels hebben we hiermee mooie ervaringen opgedaan met de Goudse Waarden door het opzetten van doorstroomklassen havo/vwo en praktijkonderwijs"aldus Diana Lorier-Kooi, Voorzitter College van Bestuur van Stichting PCPO De Vier Windstreken

 

Peter van Dijk, voorzitter college van bestuur van CSG De Goudse Waarden:
“Het is prachtig om als schoolbesturen gezamenlijk basisschoolleerlingen extra taalondersteuning en daarmee extra kansen voor hun toekomst te geven en ook samen te onderzoeken welke begeleiding succesvol is bij hun overstap naar de middelbare school”.

Home