Nieuw provinciaal beleid ligt ter inzage

dinsdag - 6 juli 2021
Nieuw provinciaal beleid ligt ter inzage

De provincie wil het Omgevingsbeleid op een aantal onderwerpen herzien. Daarom ligt het ontwerp van de herziening ter inzage. Tot en met 8 september kunnen eventuele opmerkingen of zienswijzen aan de provincie worden doorgegeven.

De Ontwerp Herziening 2021 heeft betrekking op onder meer ruimtelijke kwaliteit, bedrijventerreinen, grote ruimtevragers, de optimalisatie van woningbouwplannen, sociaal en betaalbaar wonen, molenbiotopen, bos en bomen, gezond en veilig, externe veiligheid, recreatiewoningen, mobiliteit, het boom- en sierteeltgebied in Boskoop en grote buitenstedelijke bouwlocaties. Deze en andere voorgenomen aanpassingen zijn van toepassing op zowel de omgevingsvisie (de stip op de horizon), het programma (de aanpak om bij de stip te komen) als de verordening (de regels).

 

Vakantieperiode

Het Ontwerp van de Herziening 2021 van het Omgevingsbeleid Zuid-Holland is vanwege de vakantieperiode nu al online beschikbaar gesteld. De definitieve vaststelling van de Herziening 2021 is voorzien voor het eerste kwartaal van 2022.

 

Hoe en waar kunt u het ontwerp inzien?

Home