Goudse Herdenking op 4 mei 2021

woensdag - 28 april 2021
Goudse Herdenking op 4 mei 2021

bericht van Stichting 4 en 5 Mei Gouda

 

Op 4 mei herdenken wij alle burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.Onder de huidige omstandigheden kan het niet anders dat er op 4 mei, rekening houdende met de regels van de rijksoverheid en het RIVM, een aangepaste maar toch waardige herdenking wordt georganiseerd.

 

Dit weerhoudt ons er niet van om ook in deze bijzondere tijd gezamenlijk van onze verbondenheid uiting te geven. 

We herdenken onze dierbaren, die door oorlogsomstandigheden om het leven zijn gekomen of gebracht speciaal op deze dag. Dat doen we in ons hart, in ons geweten en in ons denken. Ieder doet dat met zijn eigen herinneringen en gedachten.

We roepen alle Gouwenaren op op 4 mei de gehele dag tot zonsondergang 21.12 uur de Nederlandse vlag halfstok te hangen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers.

 

Iedereen in onze stad, inwoners en organisaties, nodigen wij uit om op 4 mei tussen 11.00 en 17.00 uur persoonlijk een bloem of bloemstuk te leggen bij het Herdenkingsmonument op de Markt. De afgekondigde regels in verband met het bestrijden van het coronavirus dienen daarbij nauwgezet in acht genomen te worden. Tevens kunt u op die dag ook een bloem of bloemstuk leggen bij de lijst van Goudse oorlogsslachtoffers aan de zijkant van het stadhuis.

Alle kerkklokken zullen van 19.50 uur tot 19.58 uur luiden om het bijzondere moment van de twee minuten stilte om 20.00 uur aan te kondigen.

 

Een nieuw en bijzonder onderdeel van de herdenking is dat we alle geoefende bespelers van blaasinstrumenten uitnodigen van 19.58.30 uur tot 20.00 uur het Taptoe-signaal vanuit huis mee te spelen. Op hetzelfde moment wordt tijdens de Nationale Herdenking op de Dam te Amsterdam dit signaal geblazen. Daarna gevolgd door de twee minuten stilte.

Na het verbreken van de twee minuten stilte wordt u allen uitgenodigd ons volkslied thuis mee te zingen.

Door deze gezamenlijke inspanningen wordt aan deze bijzondere herdenking in verbondenheid met elkaar extra accent gegeven. Dit gebeurt weliswaar in aangepaste vorm, doch de inhoud en betekenis blijven hetzelfde. Eenheid in verbondenheid.

 

Vanuit de Stichting 4 en 5 Mei Gouda zullen op 4 mei bloemstukken worden gelegd op de door de Oorlogsstichting erkende graven. Deze graven liggen op de R.K. Begraafplaats aan de Graaf Florisweg, de Algemene Begraafplaats De IJsselhof en op de Oude begraafplaats aan de Vorstmanstraat.

Door een afvaardiging van de stichting zal ook een krans worden gelegd bij het Joodse Poortje en een bloemstuk bij de Herdenkingstegel voor Toon Pille, tegenover de hoofdingang van het Huis van de Stad. Een afvaardiging van de Stichting Gouds Metaheerhuis zal bij het Joodse Poortje een bloemstuk leggen.

In de ochtenduren zullen drie kransen worden gelegd bij het Herdenkingsmonument op de Markt. In verband met de geldende maatregelen is publiek hierbij helaas niet welkom.

 

Na de uitzending van de Dodenherdenking op de Dam te Amsterdam zijn de opnames van de herdenking in onze stad te zien op RTV Gouwestad en op het YouTube -kanaal van RTV Gouwestad.

Gouda viert, evenals in vele gemeenten, de vrijheid om de vijf jaren. Voor 2025 zal er weer een fantastisch programma worden voorbereid. In de tussenliggende jaren kan het landelijke programma van het Nationaal Comité via de televisie of online worden gevolgd.

 

Op 5 mei staan we landelijk erbij stil dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en dat we sindsdien in ons Koninkrijk vrij zijn van onderdrukking. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is.

Na de bevrijding is er wereldwijd nog geen dag geweest zonder oorlog. Op veel plaatsen in de wereld lijden mensen nog dagelijks onder gewapende conflicten en de schending van mensenrechten. Ook hier staan we op Bevrijdingsdag bij stil.

Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt daarom verantwoordelijkheid van ons allen, vooral nu er in deze coronatijd een beroep op ons wordt gedaan goed voor elkaar te zorgen.

Daarom steken we massaal op 5 mei de vlag uit om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons hebben bevrijd.

Home