Laatste nieuws A12-corridor

maandag - 19 april 2021
Laatste nieuws A12-corridor

De gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas, provincie Zuid-Holland en VNO-NCW West werken samen met diverse partners en belanghebbenden om de A12-corridor te ontwikkelen tot een sterke logistieke hotspot. Ze werken samen op het gebied van marketing, afstemming van ontwikkelingen, bereikbaarheid, scholing en arbeidsmarkt en verduurzaming van de bedrijventerreinen. Hiermee bevorderen ze het vestigingsklimaat voor nieuwe en bestaande logistieke bedrijvigheid op de korte en voor lange termijn.
De economische kansen voor een logistieke hotspot van nationaal en internationaal niveau zijn groot. De A12-corridor heeft binnen een uur een bereik van 8 miljoen consumenten. Investeren in duurzame en innovatieve logistieke bedrijven, een railterminal en een betere aansluiting van de bedrijfsterreinen op weg, water en spoor zal een belangrijke impuls geven aan de economie van Zuid-Holland.

 
Het samenwerkingsverband A12-corridor geeft regelmatig een nieuwsbrief uit. Via deze link kunt u het laatste nieuws lezen op de website en een abonnement op de nieuwsbrief nemen.

Home