Gouda Onderneemt! dient zienswijze VCP in.

woensdag - 14 april 2021
Gouda Onderneemt! dient zienswijze VCP in.

Gouda Onderneemt! heeft haar zienswijze op het, door de gemeente Gouda gepresenteerde, Verkeers-Circulatie-Plan ingediend. Dit plan met verkeerstechnische aanpassingen heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van Gouda en daarmee voor bedrijven en ondernemers in Gouda.

We hebben de plannen beoordeelt op de economische effecten, waarbij we ons baseren op het onderzoek dat we, in afstemming met de gemeente, hebben laten uitvoeren door Roots Beleidsadvies. Ook input van ondernemers uit de stad en Lokaal Retailbelang (o.a. INretail) heeft bijgedragen aan de zienswijze.

de maatregelen
Het VCP omvat een tiental maatregelenclusters waarvan de economische effecten verschillend worden beoordeeld.  De plannen voor het losknippen van de Kattensingel van het Kleiwegplein en het eenrichtingscarré Thorbeckelaan- Graaf Florisweg hebben in de voorgestelde vorm negatieve economische effecten en vragen om aanpassingen. De plannen voor de knip in de Nieuwe Veerstal komen uit het onderzoek als zeer risicovol voor de bereikbaarheid van en in de stad, naar voren. Gouda Onderneemt! pleit voor intrekking van dit onderdeel van het plan.
De aanpassing van de randwegen is van positieve invloed, met als randvoorwaarde dat de maatregelen ook daadwerkelijk en in de praktijk bewezen, tot de noodzakelijke  doorstroming leiden. Dit is een voorwaarde voor het mogelijk maken van een aantal andere onderdelen.

de financiën
Naast de beoordeling van de maatregelen wijzen we in onze zienswijze op het belang van het in de juiste volgorde doorvoeren van maatregelen en vragen we om meer transparantie over de kosten. In het VCP worden alleen de kosten van de eerste tranche van verkeerstechnische aanpassingen vermeld. De kosten van verdere aanpassingen ontbreken. Daarnaast ontbreekt inzicht in de kosten van en ideeën voor het gewenste “meer groen” en de aanpassingen in de openbare ruimte ter verbetering van de verblijfskwaliteit. Hiervan wordt geen opgave gedaan en het lijkt geen onderdeel uit te maken de plannen waarover de gemeenteraad gaat beslissen. Maar zonder deze aanpassingen leidt het VCP niet tot het beeld wat je krijgt van de artistieke impressies in het plan.

hoe verder?
Zondag 12 april sloot de inzendtermijn voor de zienswijzen n.a.v. het concept Verkeerscirculatieplan (VCP). De gemeente heeft veel zienswijzen ontvangen die zij gaan verwerken. Daarna staat op 21 april een overleg met de deelnemers aan de partcipatietrajecten (denktank en Gouda Onderneemt) gepland waarbij wordt gevraagd te reageren op de door de gemeente voorgenomen aanpassingen van het VCP.
Na deze bijeenkomst weten we dus meer over het definitieve plan wat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Uiteraard houden we u op de hoogte!

 

Meer informatie
Op de website van Gouda Onderneemt! https://www.gouda-onderneemt.nl/vcp-gouda is de gehele zienswijze, het onderzoeksrapport en veel andere informatie rondom het VCP te vinden.

Home