Stappenplan - Samen tegen cybercrime

dinsdag - 23 maart 2021
Stappenplan - Samen tegen cybercrime

Onder de titel "samen tegen cybercrime!" heeft de politie een nieuwe brochure maakt die in eerste instantie vooral gericht is op IT-specialisten, maar op het moment dat u toch, ondanks alle getroffen maatregelen, slachtoffer bent geworden van cybercrime echter, u verder kan helpen. Met de brochure in de hand kunt u betere / de juiste vragen stellen aan uw in-house IT-specialist, of een lastig onderwerp makkelijker bespreekbaar maken. Zeker in tijden van meer en meer thuiswerken, de constante digitalisering van onze maatschappij (o.a. het Internet of Things), het meer en meer uitbesteden van ICT (bijv. externe opslag en ICT-infrastructuur) en het grenzeloze aspect van het internet.

 

Naast nuttige – en voor de politie belangrijke/noodzakelijke informatie in het kader van mogelijke opsporing – informatie, omvat de brochure dus vooral informatie wat te doen als u slachtoffer bent van cybercrime. Daarnaast zijn er zeker ook lessen uit te trekken ten behoeve van preventie. Hopelijk doet u vooral dit laatste, want voorkomen is nog altijd beter (en in geval van cybercrime vaak ook veel goedkoper) dan genezen.

 

brochure downloaden.

Home