Denk mee over de nieuwe omgevingsvisie!

dinsdag - 19 januari 2021
Denk mee over de nieuwe omgevingsvisie!

Denk mee over de nieuwe omgevingsvisie!
 
Waarom een omgevingsvisie?
Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe omgevingswet (naar verwachting) van kracht. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht. Op dit moment zijn er veel aparte wetten en regels die over de fysieke leefomgeving gaan. Door de Omgevingswet worden al die wetten en regels één samenhangende wet. De omgevingswet zorgt voor minder regels en ook dat deze regels overzichtelijk en makkelijker te vinden zijn. Op de site van de rijksoverheid staat meer informatie over deze nieuwe omgevingswet.
 
Gemeente Gouda wil een nieuwe omgevingsvisie opstellen in het kader van deze nieuwe omgevingswet. De omgevingsvisie gaat over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt vervolgens uitgewerkt in omgevingsplannen die min of meer de huidige bestemmingsplannen zullen vervangen. Vanuit nieuwe Omgevingsvisie en omgevingsplannen zullen in de toekomst alle nieuwe ontwikkelingen en projecten getoetst gaan worden.
 
Hoe komt de Omgevingsvisie Gouda tot stand?
Gemeente Gouda wil de omgevingsvisie in nauwe samenwerking en met brede input van veel partijen tot stand brengen. Het belang van een nieuwe omgevingsvisie voor Gouda is groot en daarom is meedenken en meedoen van belang.
Brede betrokkenheid kan de kwaliteit van oplossingen vergroten en ervoor zorgen dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel komen. Onze stem laten horen is belangrijk en kan bijdragen aan snellere en betere besluitvorming over de fysieke leefomgeving in Gouda.
 
Praat ook mee
Gouda Onderneemt vindt het belangrijk dat ook jij als ondernemer in Gouda input geeft en nodigt je uit mee te praten voor een goede omgevingsvisie!


Praat je mee voor een goede omgevingsvisie?
Ja graag
Ik wil graag eerst meer informatie
Nee bedankt
 


Of meld je aan op info@gouda-onderneemt.nl

Home