Fijne Feestdagen en een gezond 2021!

donderdag - 24 december 2020
Fijne Feestdagen en een gezond 2021!

 

 

Beste leden van Gouda Onderneemt,

 

2020 is in veel opzichten een jaar om niet te vergeten.
Door snel te schakelen en te verbinden zijn we samen met de Gemeente Gouda vanaf het begin van de eerste gedeeltelijke lockdown in maart, aan de slag gegaan om ondernemers te helpen. Dit hebben we gedaan door hen zo snel mogelijk van de juiste informatie te voorzien. Dat zijn we gedurende het hele jaar blijven doen via het coronaloket en de nieuwsbrieven. Via enquêtes hebben we gevraagd waar ondernemers behoefte aan hadden en in hoeverre de regelingen die de overheid op dat moment aanbood daarin voorzagen.
Ook hebben we met hulp van onze leden een expert team kunnen vormen die andere Goudse ondernemers konden helpen met vragen op het gebied van bijvoorbeeld financiën, regelingen, en arbeidsrecht. Natuurlijk waren er ook andere thema's die onze aandacht vroegen en zijn we druk met de voorbereidingen voor de nieuwe economische agenda. In deze video blikt voorzitter Nico Voogt terug én vooruit!

Onze leden zijn erg belangrijk voor ons en daarom maken we graag van de gelegenheid gebruik om je hartelijk te bedanken voor je steun. We kijken er naar uit elkaar het komend jaar weer te kunnen ontmoeten!

Voor nu wensen we je Fijne Feestdagen en een succesvol, maar bovenal gezond 2021!

 

Home