Nieuwsupdate Bodemdaling #2 - Campus Gouda

donderdag - 17 december 2020
Nieuwsupdate Bodemdaling #2 - Campus Gouda

Samen aan de slag!
In deze update praten we je in vogelvlucht bij over de ontwikkelingen van Campus Gouda rondom het thema bodemdaling.

 

Wat is er gebeurd?

Op woensdag 2 en donderdag 10 december kwamen we met een groot deel van onze samenwerkingspartners virtueel samen voor de kennistafel en ontwerpsessie. Tijdens de kennistafel zijn we samen op zoek gegaan naar de concrete vraagstukken rondom bodemdaling in relatie tot onderwijs. Benieuwd naar hoe die sessie eruit zag? Klik hier!

In de ontwerpsessie die daarop volgde stond de vernieuwende onderwijsvorm centraal. Aan de hand van verschillende scenario’s (een living lab, een community en modulair onderwijs) hebben we nagedacht over de invulling hiervan en welke rol de triple helix-partijen hierin kunnen spelen.

Wat weten we nu?
De kennistafel en ontwerpsessie hebben veel inzichten opgeleverd. We hebben de input uit de kennistafel samengevat in elf concrete vraagstukken, bijvoorbeeld grondwaterpeilbeheermeten is weten en inwonersparticipatie.

Tijdens de ontwerpsessie hebben we aan de hand van de drie scenario’s nagedacht over de stappen die genomen moeten worden om het vernieuwend onderwijs te realiseren. In de verschillende groepen kwamen onder andere de volgende punten naar voren:

  • · Bepalen wat op het gebied van bodemdaling dé opgave is voor de regio Midden-Holland
  • · Binnen de triple helix een netwerk opbouwen van enthousiaste ambassadeurs
  • · Concrete verwachtingen stellen rondom deze nieuwe manier van samenwerken

Alle deelnemers ontvangen de uitgebreide opbrengst van de sessies.
Ook ontvangen? Stuur een mail naar sophie.vanthoff@gouda.nl

 

Wat gaat er komen?
De uitkomsten van de sessies nemen we mee als we in januari 2021 met ons projectteam virtueel aan de ontwerptafel plaatsnemen en het verdere actieplan ontwikkelen. In januari komt hier een volgende update over.

 

Campus Gouda is niet alleen bezig met bodemdaling. Er zijn ook projecten op het gebied van zorg en technologie. Benieuwd geworden? Hier kun je je abonneren op de nieuwsbrief, of kijk eens op www.campusgouda.nl.

Home