Corona steunpakket voor Goudse ondernemers

vrijdag - 30 oktober 2020
Corona steunpakket voor Goudse ondernemers

De gemeenteraad heeft op woensdag 28 oktober groen licht gegeven voor een steunpakket voor ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het gaat hier om steunmaatregelen voor huurders van gemeentelijk vastgoed waaronder ook sportaccommodaties (huurkortingenbeleid), compensatie van toeristenbelasting, compensatie voor precario terrassen en uitstallingen, en een steunmaatregel gericht op de Goudse Schouwburg ter cofinanciering van Rijkssteun.

Het college heeft de raad tevens een subsidieregeling voor covid-19 schade cultuursector voorgelegd. De impact van de coronacrisis wordt ook in Gouda diep gevoeld. Veel sectoren worden hard geraakt. Daarom heeft de gemeente, naast de landelijke regelingen, ook zelf een aantal lokale maatregelen getroffen. De maatregelen waren al eerder bekend gemaakt door de gemeente, maar de raad heeft nu ook groen licht gegeven voor het gehele steunpakket.

 

Welke maatregelen betreft het?

 • Compensatie toeristenbelasting
  Er wordt in 2020 en 2021 geen belasting opgelegd voor het laten overnachten van toeristen (logiesaanbieders).

 • Compensatie precario terrassen en uitstallingen
  Ook is er in 2020 en 2021 geen belasting verschuldigd voor het hebben van terrassen (horeca) en uitstallingen (detailhandel).

 • Huurkortingen voor huurders gemeentelijk vastgoed 
  Hier geldt de mogelijkheid om huurkorting aan te vragen over de periode 1 april tot 1 juli 2020 van 50% (commerciële    organisaties) tot 100% (maatschappelijke organisaties), indien voldaan wordt aan een aantal criteria. Voor de periode vanaf 1 juli 2020 onderzoeken we of en in hoeverre aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Voor sportaccommodaties (100%) is de referentieperiode 1 maart tot 1 juni.

 • Cofinanciering OCW-bijdrage Goudse Schouwburg
  Na lobbywerk vanuit Gouda is deze zomer een Rijkssubsidie ad. € 435.702,- binnengehaald voor De Goudse Schouwburg. Via een schenking en additionele huurkorting draagt de gemeente een zelfde bedrag aan cofinanciering bij als specifieke steunmaatregel.

 • Tot slot heeft het college de subsidieregeling Covid-19 schade cultuursector vastgesteld. Deze komt op een later moment ook ter vaststelling in de raad.

Lees meer informatie over de regelingen.

Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur, Toerisme, Binnenstad en Vastgoed)

Wethouder Thierry van Vugt: “Ik ben blij dat in de gemeenteraad breed draagvlak is voor de lokale coronasteun aan onze ondernemers. Het coronavirus slaat hard toe in Gouda. Dat raakt in het bijzonder aan de binnenstad, gezien de enorme impact van inperkende maatregelen op bijvoorbeeld de horeca en culturele sector. Maar het effect van het coronabeleid wordt zeker ook gevoeld in de detailhandel. Het college spant zich in om de financiële pijn enigszins te verzachten. Zorgen blijven er, want de impact van deze coronacrisis is echt enorm en we kunnen niet alle ondernemingen overeind houden.”

Wethouder Michiel Bunnik (Financiën, Sport en Economie)

Ook wethouder Michiel Bunnik is blij met de steun van de gemeenteraad. “Het college deelt de zorgen voor de sport, horeca, cultuur- en vrijetijdssector en van alle ondernemers voor wie deze crisis grote gevolgen heeft. We zien hoe de verschillende sectoren op hun eigen manier worstelen met de toename van de inperkende maatregelen. Als college hebben wij regelmatig contact met de vertegenwoordigers van de verschillende sectoren. Het is belangrijk om te blijven kijken hoe we elkaar kunnen bijstaan in deze onzekere tijd.¨

 

Home