Provincie neemt aanbevelingen onderzoek hefbrug Boskoop over

maandag - 25 mei 2020
Provincie neemt aanbevelingen onderzoek hefbrug Boskoop over

bron en foto: Zicht op Zuid-Holland - PZH

 

Het onafhankelijke onderzoek naar het beheer en onderhoud van de hefbrug Boskoop is afgerond. Uit het onderzoek komen aanbevelingen voort die door de provincie benut worden om het beheer en onderhoud aan beweegbare bruggen en sluizen te verbeteren.

Het onderzoek naar beheer en onderhoud van de hefbrug Boskoop is uitgevoerd door de onafhankelijke provinciale onderzoeksafdeling, de Eenheid Audit en Advies (EAA). De aanleiding voor het onderzoek was de plotselinge afsluiting van de hefbrug Boskoop op 10 oktober 2019. Uit een beoordeling door het Ingenieursbureau Rotterdam bleek die dag dat de constructieve veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd.

 

Veiligheid staat voorop

Het provinciebestuur realiseert zich dat de situatie die heeft geleid tot het onmiddellijk afsluiten van de hefbrug Boskoop niet had mogen ontstaan en trekt zich de bevindingen uit het rapport aan. Het is de taak van de provincie om er voor te zorgen dat de bruggen en sluizen veilig gebruikt kunnen worden. Wij willen hierbij geen enkel risico nemen en sluiten een brug af of beperken het gebruik zodra sprake is van een onveilige situatie. Bij de hefbrug in Boskoop bleek een aantal versterkingen nodig die in het verleden ten onrechte niet waren aangebracht. Deze versterkingen zijn inmiddels aangebracht. Op dit moment heeft de provincie Zuid-Holland geen onveilige bruggen of sluizen.

 

Lering trekken

Het rapport schetst een duidelijk beeld van de manier waarop het onderhoud aan de brug is uitgevoerd vanaf het groot onderhoud in 1990 tot aan oktober 2019. Het rapport maakt duidelijk dat de hefbruggen veel meer onderhoud en inspecties vragen dan de andere bruggen in onze provincie. De provincie erkent dat het onderhouden van de hefbrug Boskoop in de onderzochte periode op veel punten beduidend beter had gekund en gemoeten.

 

Verbeterpunten

In het rapport staan zowel verbeterpunten voor de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI), die onder andere het beheer en onderhoud uitvoert van provinciale wegen, bruggen en sluizen in Zuid-Holland, als voor de gehele organisatie. Specifieke punten voor DBI zijn bijvoorbeeld het vergroten van de samenhang tussen dagelijks beheer en groot onderhoud en het beschouwen van de brug als geheel in plaats van onderdelen alleen afzonderlijk te inspecteren. Een aanbeveling die voor de provincie als geheel geldt is dat het informatiebeheer en de archivering verbeterd moeten worden. De provincie herkent deze verbeterpunten en is ermee aan de slag.

 

Aanpak beheer en onderhoud

Al voor de afsluiting van de hefbrug Boskoop waren overigens al stappen gezet om beheer en onderhoud van beweegbare bruggen en sluizen te verbeteren. De provincie Zuid-Holland was als een van de eerste overheden in Nederland gecertificeerd volgens de internationale norm voor assetmanagement, NEN-ISO 55001. Assetmanagement draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming door de feitelijke en gewenste prestaties, kosten en risico’s inzichtelijk te maken. De situatie rond de hefbrug Boskoop laat zien dat we er daarmee nog niet zijn en nog beter moeten worden in het voorkomen van onveilige situaties. Zo gaat de provincie investeren in een nieuw onderhoudssysteem (start 1 maart 2020; medio 2021 in gebruik) waarmee we alle stappen in het onderhoudsproces beter kunnen vastleggen. In dit systeem wordt ook vastgelegd welk soort onderhoud nodig is voor welk onderdeel van welke brug. De overgang van dagelijks naar groot onderhoud en de manier waarop we omgaan met storingen en andere gebreken worden aangescherpt. Om het aanbesteden van onderhoud verder te verbeteren, wordt nog dit jaar het contractmanagement verder geprofessionaliseerd. Verder werken we sinds december 2019 aan het verbeteren van het onderhoud aan de hefbruggen. Het Programma Versterking Beheer en Onderhoud Beweegbare Kunstwerken gaat zorgen voor de doelmatige uitvoering van de aanbevelingen uit het EAA-rapport en van de maatregelen die al in gang waren gezet. Dit programma maakt het mogelijk om verbeteracties gestructureerd, in samenhang én met urgentie op te pakken. Een leertraject ‘Sprong in professionaliteit’ met aandacht voor de aansturing van marktpartijen en professionalisering van opdrachtgeverschap is onderdeel van het programma.

Home