Beter Bereikbaar Gouwe houdt online bijeenkomsten

maandag - 25 mei 2020
Beter Bereikbaar Gouwe houdt online bijeenkomsten

bron en foto: Zicht op Zuid-Holland - PZH

 

De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe organiseren online bijeenkomsten van 2-10 juni. De bijeenkomsten gaan over 14 nieuwe ideeën van bewoners, voor het oplossen van verkeersknelpunten rondom de Gouwe.

De bestuurders van de overheden gaan, ondanks de beperkingen door corona, door met de werkzaamheden voor een betere bereikbaarheid in het Gouwe gebied. Ze willen echter geen overhaast traject doorzetten. Belanghebbenden kunnen meedenken over de 14 nieuwe ideeën. Een voorstel voor varianten van een samenhangend maatregelpakket volgt later dit jaar.

 

Ideeën van bedrijven en bewoners

De komende jaren wordt er meer verkeer verwacht over de weg en het water in het gebied rondom de Gouwe. Om daar een antwoord op te hebben werken de overheden in Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) aan een pakket van oplossingen voor de knelpunten en de ambities. Eind vorig jaar hebben bewoners en bedrijven 77 nieuwe ideeën voor wegen, vaarroutes en fietspaden ingediend. Hiervan zijn 14 geselecteerd om volledig te onderzoeken op effecten en draagvlak. Eerder zijn 26 mogelijke maatregelen uitgebreid onderzocht.

 

Meedenken

De samenwerkende partijen willen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen denken over Beter Bereikbaar Gouwe. Iedereen bij elkaar laten komen in een ruimte is, door de coronabeperkingen, nu niet mogelijk. Dit heeft wel de voorkeur van de BAG. Van 2-10 juni zijn 2 soorten online informatiebijeenkomsten: algemene presentatie waaraan veel personen deel kunnen nemen en gesprekstafels voor maximaal 12 personen. De 14 nieuwe ideeën staan hierin centraal. 

 

U kunt een algemene presentatie bijwonen op 2 of 3 juni. Speciaal voor bedrijven en andere zakelijke organisaties wordt een gesprekstafel op maandag 8 juni van 16 – 17 uur georganiseerd.

 

Klik hier voor de uitnodiging en het programma. Daarin staat ook hoe u zich aanmeldt, graag vóór vrijdag 29 mei.

 

Denk mee button

Meedenken kan via meerdere kanalen: telefonisch, per mail; beterbereikbaargouwe@pzh.nl, online, al dan niet in groepen. Sinds kort is het ook mogelijk om via een Denk mee button op de website een reactie te geven. Dit online kanaal is een proef. Reageren via de Denk mee button op de 14 nieuwe ideeën kan tot 19 juni 2020.

 

Besluit

Uit de totale set van 40 maatregelen volgt een aantal varianten voor samenhangende maatregelpakketten om aan de gemeenteraden, verenigde vergadering van het waterschap en Provinciale Staten volksvertegenwoordigers voor te leggen. Een besluit over een pakket van deze volksvertegenwoordigers is naar verwachting in 2021.

Een overzicht van de 26 mogelijke maatregelen, 14 nieuwe ideeën en korte termijn maatregelen staan op www.beterbereikbaargouwe.nl.

In Beter Bereikbaar Gouwe zitten gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het gemeentelijke samenwerkingsverband Regio Midden-Holland en provincie Zuid-Holland.

Home