Visie en uitvoeringsstrategie voor ontwikkeling en versterking bedrijven-terreinen Gouda

dinsdag - 17 maart 2020
Visie en uitvoeringsstrategie voor ontwikkeling en versterking bedrijven-terreinen Gouda

Bureau Stedelijke Planning werkt momenteel voor de gemeente Gouda aan een visie en uitvoeringsstrategie voor de ontwikkeling en versterking van de bedrijventerreinen in Gouda, die aan alle betrokken partijen duidelijkheid biedt over het beoogde (toekomstige) gebruik. 

De visie geeft een beeld van de behoefte aan bedrijventerreinen en dient als input voor de lopende trajecten van de regionale bedrijvenvisie en het nieuwe provinciale bedrijventerreinenbeleid. Tevens gaat deze in op aspecten als de woningbouwopgave, bestrijding (kantoren)leegstand, transformatie, functiemenging en de uitbreidingsvraag van bestaande bedrijven.

Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de kansen voor verdichten en vermengen op de bestaande bedrijventerreinen. De Vereniging Bedrijventerreinen Gouda wordt nauw betrokken bij het proces zodat de werklocaties van de toekomst in Gouda nauw aansluiten bij de behoeften van de ondernemers.

Home