Het participatietraject is gestart

woensdag - 4 maart 2020
Het participatietraject is gestart

Eind oktober 2019 heeft wethouder Niezen, onder grote druk, het veelbesproken VCP teruggenomen met de opdracht vanuit de gemeenteraad, de plannen met ‘de stad’ te bespreken door middel van een zorgvuldig participatietraject. Dit betekent dat het VCP terugging naar de ‘tekentafel’ om vanuit een nieuwe basis tot een beter gedragen en integraal verkeerscirculatieplan voor Gouda te komen.

    

De mobiliteitscommissie van Gouda-Onderneemt heeft vanaf dat moment direct de regie genomen en is het overleg met de wethouder en de verkeersdeskundige aangegaan.

De eerste gesprekken met de wethouder gingen over het voorgenomen participatieproces. Wat is het ‘vertrekpunt’ en welke positie heeft Gouda-Onderneemt in dit proces. Vanuit de gemeente lag er het voorstel van een ‘denktank’; Een overleg, samengesteld uit groepen belanghebbende met elk één vertegenwoordiger in dat overleg. Gezien het belang van het bedrijfsleven bij dit onderwerp en de inmiddels opgebouwde- en georganiseerde expertise heeft Goud-Onderneemt aangedrongen op een apart overleg wat inmiddels ook is toegezegd en ingevuld.      

    

Met hulp van externe deskundigen heeft Gouda-Onderneemt de onderliggende (onderzoeks)data en het gebruikte model van het VCP geanalyseerd om de vragen helder te krijgen: ‘Wat zijn nu precies de problemen?’ en ‘Wat wordt er met het ‘Sectorenmodel ‘, dat in het VCP de voorkeursvariant is, opgelost?. Deze analyses zijn met de nodige vragen, in de vorm van een notitie, met de wethouder gedeeld.

Deze notitie was in het laatste overleg van 10 februari jl. uitgangspunt van het gesprek waarbij nu de inhoud alle aandacht krijgt. Hoewel de gemeente haar voorkeur houdt voor het ‘sectorenmodel’ is er ruimte voor een ‘stapsgewijze’ benadering van maatregelen waarbij telkens de effecten zullen worden geëvalueerd alvorens er naar meer ingrijpende maatregelen wordt gezocht.

   

Komende tijd zal de mobiliteitscommissie samen met de gemeente Gouda, op constructieve wijze,  deze ‘stapsgewijze’ benadering invulling gaan geven in de vorm van het meedenken over concrete maatregelen met duidelijke evaluatie afspraken over de gewenste effecten.

Home