Verkeersveiligheid op 5 N-wegen in Zuid-Holland versneld aangepakt

vrijdag - 7 februari 2020
Verkeersveiligheid op 5 N-wegen in Zuid-Holland versneld aangepakt

foto: Provincie Zuid-Holland

 

5 provinciale wegen in Zuid-Holland worden versneld verkeersveiliger gemaakt. De provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trekken hiervoor samen ruim 8,5 miljoen euro uit. Langs 5 N-wegen wordt in totaal ruim 75 km bermverharding en ruim 6 km aan nieuwe vangrails aangebracht.

Ongelukken op N-wegen zijn vaak het gevolg van onveilig rijgedrag. Het veiliger maken van de bermen kan bijdragen aan minder (ernstige) ongelukken. Bijvoorbeeld door vangrails te plaatsen bij obstakels in de berm, zoals bomen of borden, of door de berm te verharden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft geld beschikbaar gesteld om projecten die hieraan bijdragen, versneld uit te voeren. In Zuid-Holland gaat het om 5 projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregelen moeten uiterlijk eind 2023 zijn uitgevoerd.
    

Gedeputeerde Floor Vermeulen (o.a. Verkeer & Vervoer) is blij met dit extra geld: “Wij werken elke dag aan het veiliger maken van onze N-wegen, door mensen bewust te maken van hun gedrag en door verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen. De projecten die we nu versneld kunnen uitvoeren, stonden al hoog op ons prioriteitenlijstje. Het geld dat door de provincie voor deze projecten was gereserveerd maar nu door het ministerie wordt bijgedragen, kunnen we aan andere verkeersveiligheidsprojecten besteden, zoals het ongelijkvloers maken van voetgangersoversteekplaatsen.” In totaal investeert het ministerie ruim 2 miljoen euro in de 5 projecten, de provincie draagt ruim 6,5 miljoen euro bij.

    

5 projecten in Zuid-Holland

De N-wegen in de provincie waarlangs deze verkeersveiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd, zijn stuk voor stuk belangrijke regionale schakels waar veel verkeer gebruik van maakt. De ruimte langs de bermen is er vaak maar beperkt, waardoor specifieke maatregelen nodig zijn. Concreet gaat het om de volgende trajecten:

  • De N457 tussen Bentwoudlaan en Vredenburghlaan, langs 4 km aan beide zijden van de weg bermverharding en 0,4 km vangrails;
  • De N214 tussen Papendrecht en Noordeloos, langs 21 km deels aan beide zijden van de weg bermverharding en 2 km vangrails;
  • De N215 tussen Melissant en Middelharnis, langs 5,3 km aan beide zijden van de weg bermverharding;
  • De N223 tussen De Lier en de oprit naar de A4, langs 3,9 km zowel aan beide zijden van de weg bermverharding als vangrails;
  • De N207 tussen Bergambacht en Gouda, langs 8,6 km aan beide zijden van de weg bermverharding.

     

Behalve op de N457 worden de verkeersveiligheidsmaatregelen uitgevoerd op momenten dat er regulier onderhoud gepland staat. Omwonenden en verkeersdeelnemers worden per project op tijd op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en eventueel overlast.

Home