Mkb-werkgevers kunnen vanaf maart subsidie aanvragen voor leercultuur en loopbaancoaching

vrijdag - 7 februari 2020
Mkb-werkgevers kunnen vanaf maart subsidie aanvragen voor leercultuur en loopbaancoaching

Mkb-werkgevers kunnen vanaf maart subsidie aanvragen voor leercultuur en loopbaancoaching
en ontwikkelen van medewerkers. Met de SLIM-regeling kan de werkgever een financiële bijdrage ontvangen om loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen, de vaardigheden van het personeel up-to-date te houden of om een bedrijfsschool op te richten. Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren.

Daarnaast geldt deze regeling in het bijzonder ook voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Ook kunnen samenwerkingsverbanden, bestaande uit minstens 2 mkb’ers, een aanvraag indienen. O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager subsidie aanvragen.

      

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?
> De doorlichting van de onderneming met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

> Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb- ondernemingen;

> Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of

> Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

    

Voor wie?

Maximale bijdrage

Kleine onderneming

De subsidie is 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 24.999

Middelgrote onderneming

De subsidie is 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 24.999

Grootbedrijf

De subsidie is 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 200.000

Samenwerkingsverbanden

De subsidie is 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 500.000

 

Meer weten?

Home