Oplossing wateroverlast Binnenstad

woensdag - 29 januari 2020
Oplossing wateroverlast Binnenstad

foto: Hoogheemraadschap van Rijnland

 

Gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland stellen voor om het waterpeil in de lager gelegen delen van de binnenstad met 25 centimeter te verlagen om zo paal en perk te stellen aan de toenemende wateroverlast voor bewoners. Dit staat in Gouda Stevige Stad, het ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad dat vandaag is gepubliceerd. Om deze peilverlaging mogelijk te maken wordt in het noorden en oosten van de binnenstad een apart peilvak gerealiseerd. Het nieuwe peil kan op zijn vroegst in 2025 worden ingesteld, als de noodzakelijke aanpassingen aan het watersysteem en de riolering zijn uitgevoerd.

    

Gemeente en hoogheemraadschap hebben vanaf 2014, in overleg met bewoners en gesteund door landelijke kennisinstellingen, de Provincie en Rijkswaterstaat onderzocht op welke manier de toenemende overlast het beste aangepakt kan worden. Met 25 centimeter peilverlaging krijgen de bewoners in het noorden en oosten van de binnenstad het (grond)waterpeil dat 50 jaar geleden normaal was. Uit modelberekeningen blijkt dat de vochtproblemen en overlast bij regen hiermee flink worden teruggedrongen. Grote groepen bewoners van de binnenstad zijn daarmee geholpen. De eigenaren van maximaal 30 gebouwen met een houten paalfundering moeten door de peilverlaging mogelijk eerder onderhoud aan de fundering uitvoeren. In het plan wordt voorgesteld om voor hen een nadeelcompensatieregeling op te stellen.

    

Wethouder Hilde Niezen: “Onze prachtige binnenstad heeft al eeuwen te kampen met de gevolgen van bodemdaling. Samen met bewoner, wetenschappers en het hoogheemraadschap van Rijnland is een plan gemaakt om de wateroverlast in de lage delen van de binnenstad nu en de toekomst de baas te zijn. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we ook in andere delen van de binnenstad om kunnen gaan met toenemende hoogteverschillen als gevolg van verschillende funderingstechnieken. Zo blijven we ook in de toekomst een stevige stad.”

   

Hoogheemraad Sjaak Langeslag van Rijnland: “De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder, de bodem daalt nog verder en we hebben een maatschappij die andere eisen aan ons stelt. Daarom hebben we samen met de gemeente gekeken naar hoe we ons watersysteem in Gouda kunnen verbeteren. Door het waterpeil in de lager gelegen delen van de binnenstad te verlagen willen we aansluiten bij de vragen uit de omgeving.”

Het ontwerpplan dat nu is gepubliceerd is geen definitief plan. Tot 1 maart kunnen mensen vragen stellen over het plan, bijvoorbeeld door het inloopspreekuur in het Huis van de Stad te bezoeken (data en tijden: zie onder). Vanaf 2 maart tot 12 april kunnen mensen het bestuur van gemeente en Rijnland formeel laten weten wat ze van het plan vinden door een zienswijze in te dienen. In het najaar van 2020 wordt het, mogelijk nog aangepaste, plan vastgesteld door de gemeenteraad van Gouda en de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland.

   

Het document Gouda Stevige Stad – ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad is te vinden op www.gouda.nl/stevigestad. Daar staat ook een overzicht van veel gestelde vragen.

    

Inloopspreekuur over het plan wordt gehouden in de Agnietenkapel aan de Nieuwe Markt 100 in Gouda op:

Zaterdag 1 februari van 10:00 tot 16:00 uur

Maandag 3 februari van 15:00 tot 18:00 en van 19:00 tot 21:00

Donderdag 6 februari van 15:00 tot 18:00 en van 19:00 tot 21:00

Home