Intentieovereenkomst gesloten voor locatie A1 van Spoorzone

woensdag - 13 november 2019
Intentieovereenkomst gesloten voor locatie A1 van Spoorzone

De kavels langs het spoor, ter hoogte van het Hamstergat, vormen een deellocatie van de Spoorzone. Voor deze locatie, ook wel de A1 locatie genoemd, is het plan om woningen en voorzieningen te realiseren. Architectenbureau M3 Architecten en ontwikkelaar Wibaut BV gaan aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op deze plek. Op 13 november tekenden de partijen de intentieovereenkomst met de gemeente.

   

De gemeente heeft de afgelopen periode met verschillende marktpartijen gesproken over de plannen voor de Goudse Spoorzone en deze locatie. Een aantal partijen bood aan om vrijblijvend een eerste invulling van deze locatie te geven. Dit hielp om in beeld te krijgen of een ontwikkeling op die plek haalbaar is. Met invulling van de randvoorwaarden en ambities uit het concept Ontwikkelperspectief. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens twee partijen geselecteerd die zes maanden een nader haalbaarheidsonderzoek mogen doen. M3 Architecten maakt een plan voor het westelijk deel, ontwikkelaar Wibaut BV voor het oostelijk deel.

   

In totaal kunnen binnen het gebied 300 tot 400 woningen worden gebouwd. De deellocatie moet echt een nieuw stuk stad worden. Daarom moet op de begane grond van de gebouwen ook ruimte komen voor andere functies. Ook het gebied rondom de gebouwen is belangrijk. Een uitgangspunt is de realisatie van 15% nieuw, openbaar groen rondom de panden.

    

Meerdere thema’s
De haalbaarheidsstudie behandelt een groot aantal thema’s als woningprogrammering, financieel, mobiliteit en parkeren, ruimtelijk, duurzaamheid, groen en overig programma. Basis voor de haalbaarheidsstudie is het (concept) Ontwikkelperspectief Spoorzone dat het college eind dit jaar voornemens is vast te stellen.

    

Vervolg
De komende zes maanden moet helder worden of een haalbaar en (financieel) uitvoerbaar plan voor locatie A1 kan worden gemaakt. Als dat het geval is maakt de gemeente met de marktpartijen afspraken over het vervolg, onder meer over het opstellen van een bestemmingsplan en uiteindelijk een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In het vervolgtraject komt ook overleg met omwonenden en belanghebbenden aan de orde.

Meer informatie over de Spoorzone is te vinden op https://goudaspoorzone.nl

Home