Wethouder neemt VCP nu eerst terug

donderdag - 31 oktober 2019
Wethouder neemt VCP nu eerst terug

Wethouder Hilde Niezen heeft onder grote druk en niet in de laatste plaats van Gouda Onderneemt en met goedkeuring van de gemeenteraad het veelbesproken verkeers-circulatieplan teruggenomen. Ze wil inwoners en ondernemers meer tijd geven voor een reactie. 

Niezen sprak woensdagavond tijdens de raadsvergadering van een ‘valse start’. ,,Terugkijkend heeft de haast om snel een aantal knelpunten op te lossen het participatieproces te veel beïnvloed. We hadden meer tijd moeten nemen om in gesprek te gaan met de stad. Daarom wil ik graag een tussenstop maken en het voorstel terugnemen.’’

Over een half jaar wil Niezen het plan opnieuw indienen. Ze heeft dan ruim de tijd naar de geluiden uit de stad te luisteren. Niezen: ,,Ik wil de stad graag gelegenheid bieden tot dialoog en tijd nemen om antwoord te geven op vele vragen. Ik sta een open traject voor en over een aantal maanden zien we wel wat dat ons brengt. We hebben een voorkeursvariant en ik hoop natuurlijk op draagvlak, maar andere varianten kunnen natuurlijk besproken worden.’’ 

   

Uitzondering

Niezen wil een uitzondering maken voor het uitvoeren van projecten waarvoor al een breed draagvlak bestaat, zoals het vinden van een oplossing voor het veiliger oversteken van de Goudse Houtsingel. In het teruggenomen plan stonden maatregelen om de binnenstad en de singels te ontlasten. Bijvoorbeeld door enkele straten af te sluiten voor doorgaand verkeer. Die zijn niet zomaar van tafel. 

Het voornemen van Niezen kon op instemming rekenen van de gemeenteraad. ,,Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’’, aldus Martijn van der Wind (CDA). ,,Ik ben blij. We konden geen kant meer op’’, aldus Ronald Verkuijl (VVD). Jan de Laat (GoPo) ,,Mijn complimenten. Er is moed voor nodig om een plan terug te nemen.” Jan de Koning (GBG): ,,Het is moedig en verstandig.’’.

Gouda Onderneemt is blij met deze keuze van de wethouder. en is van mening dat dit de  meest verstandige keuze voor alle partijen is omdat het proces veel te kort was.

Doel voor de komende maanden is de vele vragen die er zijn beantwoord te zien.  Gouda Onderneemt heeft een verkeerskundigbureau gevraagd het VCP te bekijken, dat heeft een flink aantal vragen opgeleverd die het verkeersbureau en strikt en helder heeft opgesteld. Vooral over de manier waarop er conclusies getrokken zijn. We zullen naar verwachting redelijk ver terug moeten in het proces om te kijken welke scenario’s er gemist zijn en de hamvraag blijft of we überhaupt wel een probleem hebben.

We zijn blij dat er meer tijd genomen wordt om met elkaar tot goede afspraken te komen. Uw input, knelpunten en suggesties zijn van groot belang. We zullen u hiervoor de komende periode nog regelmatig benaderen en op de hoogte houden van nieuws.

Home