Gemeente Gouda publiceert het Verkeers-Circulatie Plan (VCP)

woensdag - 2 oktober 2019
Gemeente Gouda publiceert het Verkeers-Circulatie Plan (VCP)
Op de website van de gemeente Gouda is het Verkeerscirculatie Plan nu te downloaden. Uiteraard treft u de link om dit te doen ook in deze mail.

Lees hier het begeleidende artikel op de website van de gemeente Gouda.
Download hier het mobiliteitsplan 2017 - 2026
Download hier het verkeerscirculatieplan

De plannen hebben verstrekkende gevolgen voor de verkeersafwikkeling in Gouda, dus stellen we u de vraag; Blijft uw bedrijf goed bereikbaar met het nieuwe verkeerscirculatieplan Gouda?

Als ondernemersplatform heeft Gouda Onderneemt, mede namens u,eerder bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen besluitvormingstermijnen (6 november), inmiddels communiceert de gemeente dat er gewerkt wordt aan de voorbereiding richting de raad. Waarbij er ruimte is voor de inbreng van stakeholders en discussie met de raad. De exacte nieuwe data zijn nog niet bekend.
- Hieruit lezen wij dat de oorspronkelijk gecommuniceerde termijnen, waar tegen wij bezwaar ingediend hebben, zijn komen te vervallen. Wij stellen dit zeer op prijs.-

Een visie op het plan hebben we nog niet geformuleerd, daarvoor vragen we de input van de ondernemers en ondernemersverenigingen!
Neemt u dus vooral contact op met uw ondernemersvereniging of via info@gouda-onderneemt.nl

We houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 
Home