Eerste oogst ‘Plantenkracht’ op GOUDasfalt

woensdag - 2 oktober 2019
Eerste oogst ‘Plantenkracht’ op GOUDasfalt

Nieuwsbrief Provincie Zuid-Holland - Zicht op Zuid-Holland

 

Woensdag 2 oktober zijn op GOUDasfalt de eerste planten ‘geoogst’ in het kader van het project ‘Plantenkracht’. Hierbij is een informatiebord onthuld dat bezoekers van GOUDasfalt informeert over dit project. Plantenkracht is een samenwerking van GOUDasfalt, Geofoxx, de Provincie Zuid-Holland en andere partners met als doel de effecten van planten en bacteriën op bodemvervuiling en bodemleven te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek kunnen later ook op andere industrieterreinen worden toegepast.

 

Op het terrein van GOUDasfalt stond 80 jaar een asfaltcentrale, waardoor de bodem behoorlijk is vervuild. De risico’s voor mens en ecologie zijn beperkt doordat de bodem met een laag asfalt is afgedekt. Zolang die blijft liggen, is er bij het huidige gebruik niets aan de hand. Deze situatie maakt GOUDasfalt tot de perfecte locatie voor het project ‘Plantenkracht’, waarvoor GOUDasfalt en Geofoxx de handen ineen hebben geslagen om te onderzoeken hoe met bepaalde planten en goede bacteriën de bodemverontreiniging kan worden afgebroken.

 

 

Experimentvakken
Geofoxx levert de kennis wat betreft de mogelijkheden van natuurlijk bodemherstel en onderzoek. Samen met studenten van University Wageningen is de haalbaarheid van natuurlijk bodemherstel met planten onderzocht. Met grondradaronderzoek werd vervolgens de dikte van de asfaltlaag op GOUDasfalt in kaart gebracht. Daarna is asfalt verwijderd om drie experimentvakken te maken. Geofoxx heeft deze plantenvakken in het voorjaar ingezaaid. Twee vakken met een zadenmix van planten die bodemvervuiling met teerachtige stoffen en metalen te lijf gaan, waaronder klaver, duizendblad en koolzaad. Het derde vak is een controlevak. Vrijwilligers van Segment en AVSZ onderhouden de plantenvakken.

 

 

Breed onderzoek
Woensdagmiddag zijn de planten voor het eerst ‘geoogst’, waarmee het onderzoek naar de effecten van planten op de verontreiniging daadwerkelijk kan beginnen. Door de effecten van natuurlijke functies van de planten vier jaar lang te monitoren, wordt kennis opgedaan over de verbetering van de bodemkwaliteit. Voor Plantenkracht wordt niet alleen de bodemverontreiniging gevolgd, maar ook het bodemleven en klimaatadaptatie. DNA-analyses van de bodem geven inzicht in het bacteriologisch leven en veranderingen daarin. Monitoring van de waterhuishouding en het lokale weer op Goudasfalt geven inzicht in de weersinvloeden.

 

 

Samenwerking
Plantenkracht is opgezet door GOUDasfalt en Geofoxx en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Zuid-Holland, gemeente Gouda, omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), Wageningen UR, Strukton, Orvion, Weerclub Gouda en vrijwilligers.

De komende vier jaar worden de planten ieder seizoen gemaaid voor onderzoek naar de effecten op de bodemverontreiniging, het bodemleven en klimaatadaptatie. De opgedane kennis over plantenkracht kan ook op andere vervuilde industrieterreinen worden toegepast.

Home