Hoe staat het nu met het Verkeerscirculatie Plan (VCP)?

donderdag - 26 september 2019
Hoe staat het nu met het Verkeerscirculatie Plan (VCP)?

Op 13 september informeerden wij u dat het College van B&W op 24 september het VCP met een voorkeursvariant voor zou leggen aan de Gemeenteraad.

 

- Het College van B&W zal al op 24 september het VCP met een voorkeursvariant ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

Vervolgens loopt het besluitvormingsproces tot begin november; na de voorbereidende vergaderingen (16 oktober informerend/inspraak, 30 oktober debat) zal de gemeenteraad op 6 november definitief besluiten over de voorkeursvariant met het bijbehorende pakket van ca. € 25 miljoen aan maatregelen die tot 2026 tot uitvoering moeten komen. -

 

Tevens was in die berichtgeving een link gevoegd waar het VCP kon worden gedownload.

 

Deze link hebben we na een dag alweer vervangen door de mededeling;  Hier wordt zo spoedig mogelijk een geactualiseerde versie van het Verkeerscirculatieplan gepubliceerd. Om verwarring te voorkomen is de eerdere versie nu even offline. Excuus voor het ongemak!

 

Inmiddels bereiken ons terecht de nodige vragen omtrent het VCP. 

 

Het vervangen van de link door de melding gebeurde in de veronderstelling dat op 24 september het College het VCP definitief zou maken en we deze definitieve versie zouden kunnen plaatsen. Velen van u hebben geprobeerd na 24 september alsnog het plan te downloaden om te kunnen beoordelen hoe het met de bereikbaarheid zal gaan.  Helaas is de 24e een interne goedkeuringsdatum van het College gebleken. De definitieve presentatie van het VCP zal pas per 1 oktober beschikbaar komen. Hieronder kunt u vast de afbeeldingen van de voorlopige plannen, die uitgebreid op social media circuleren, bekijken .

 

Gelet op de toch al veel te korte termijn waarop dit alles “even langs de raad” gaat en al op 6 november (!) tot besluitvorming moet komen, hebben wij op 23 september met vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers (zoals KHN en SOG) in de binnenstad een verkenning gedaan langs de plannen zoals aan de mobiliteitscommissie van Gouda-Onderneemt werd gepresenteerd.

 

Naar verwachting zal meest verregaande scenario, scenario 3 Het sectorenmodel, de voorkeursvariant van het college zijn.  De beschikbare afbeeldingen zijn slechts ter oriëntatie, we zullen het definitieve plan moeten afwachten.

 

Op basis van de eerste verkenningen hebben we als vertegenwoordigers besloten een professioneel bureau in de arm te nemen om de gevolgen voor bewoners en bedrijfsleven helder te krijgen.

 

Gelijk met onze eerdere communicatie met u is er direct via de Griffie bezwaar aangetekend tegen de onverantwoorde termijnen waarlangs de besluitvorming is gepland.

 

Voor een gedegen standpunt moeten stakeholders immers hun achterban de gelegenheid geven vragen te stellen (die ons inmiddels ook bereiken naar aanleiding van de eerdere berichten) en zich laten informeren voordat zij zich  uitspreken over de plannen.

 

Ondanks de tijdsdruk laten we ons niet verleiden tot een haastig standpunt maar blijven bij de oproep aan de Goudse ondernemersverenigingen, de achterban van Gouda-Onderneemt, met hun leden hierover in gesprek te gaan. Neemt u dus vooral contact op met uw ondernemersvereniging of via info@gouda-onderneemt.nl

Home