Denk mee over een Beter Bereikbaar Gouwe

donderdag - 25 juli 2019
Denk mee over een Beter Bereikbaar Gouwe

Een duurzame, landelijke en bereikbare regio Gouwe. Dat is waar de provincie aan werkt samen met gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen, Hoogheemraadschap van Rijnland, Regio Midden-Holland. 26 mogelijke maatregelen in het gebied rondom de Gouwe liggen op tafel. Er is nu tijd en ruimte om over de maatregelen te spreken en deze te toetsen op effect en draagvlak. Belanghebbenden en bewoners kunnen de komende maanden tijdens werksessies hun aandachtspunten en zorgen aangeven.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Een uitdaging ligt er om de leefomgeving, wegen en economie rondom de Gouwe duurzaam en evenwichtig vorm te geven. Samen met bewoners en overheden is het tijd voor een volgende stap waarbij draagvlak van groot belang is. Een betere bereikbaarheid en leefbaarheid voor het Gouwe gebied is waar we samen keihard aan blijven werken.”

Kiezen voor de beste oplossing

Voor het einde van het eerste kwartaal van 2020 moeten de partijen samen komen tot één maatregelenpakket, dat de knelpunten in de regio het beste oplost. De eerder opgestelde oplossingsrichtingen vormen daarbij het uitgangspunt. Maatregelen uit de scenario’s ‘Sterke Gouwe’, ‘Oeververbinding Noord’ en ‘Ringwegen’ én de gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe vormen de basis voor de verdere uitwerking. Deze mogelijke oplossingen onderscheiden zich op de thema’s wegen en vaarwegen voor een vlotte doorstroming en bereikbaarheid. Elke oplossing stelt voor om fietsroutes en openbaar vervoer te versterken.

Toetsen

De betrokken partijen maken nog geen keuzes uit de maatregelen. In de komende 4 maanden toetst ingenieursbureau Movares/P2 26 mogelijke maatregelen op effect en draagvlak. Dit gebeurt onder andere tijdens werkbijeenkomsten. De eerste werkbijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers en bewoners vonden afgelopen week plaats. De 26 individuele maatregelen konden hier aangevuld worden met details, zorgen, aandachtspunten en belangen.

Denk mee

Na de zomervakantie vinden vervolgbijeenkomsten plaats voor bewoners, ondernemers en belangenvertegenwoordigers. Hierin komen de inbreng uit de bijeenkomsten van juli 2019 en uit gesprekken en reacties, de doorrekening van de maatregelen en hoe we deze willen beoordelen aan bod. Volg hiervoor de website www.beterbereikbaargouwe.nl. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Beter Bereikbaar Gouwe via beterbereikbaargouwe@pzh.nl. Besluitvorming door de besturen (colleges en raden) over het maatregelenpakket staan gepland voor het eerste kwartaal van 2020

Home