Regio ondertekent actieplan Perspectief op Werk

donderdag - 11 juli 2019
Regio ondertekent actieplan Perspectief op Werk

Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen meer kans op werk. De gemeente Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, werkgevers en UWV gaan samen investeren in werk voor deze doelgroep. Hierbij maken zij gebruik van een extra impuls van het kabinet van € 1.000.000 voor deze regio. Vandaag tekenden ze hiervoor het regionale actieplan Perspectief op Werk voor de arbeidsmarktregio Midden Holland.

Perspectief op Werk is een initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland samen met de, ministeries van OCW en SZW. Hiermee willen ze regio’s stimuleren de kansen die de huidige krappe arbeidsmarkt biedt, benutten om vraag en aanbod van werk en werkzoekenden samen te brengen. Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet 1 miljoen per regio beschikbaar gesteld.

In de regio Gouda wordt hier met enthousiasme gebruik van gemaakt. De economie bloeit en er is een grote vraag naar werknemers. Ook zijn nog veel mensen met een uitkering op zoek naar werk. Hier is vaak sprake van een ‘mismatch’: de vraag sluit niet aan op het aanbod. Dit probleem speelt in heel Nederland.

In het regionale actieplan staan activiteiten om werkzoekenden met een uitkering en jongeren t/m 27 jaar die willen en kunnen werken, naar werk toe te leiden. “We gaan ons in de regio richten op sectoren met mooie kansen voor onze werkzoekenden”, aldus Rogier Tetteroo, wethouder Werk en Inkomen gemeente Gouda. “We doen dit samen met de werkgevers. Het gaat dan bijvoorbeeld om banen in de transport & logistiek, in de horeca, zorg, de bouw & installatiebranche, in de ICT en de techniek. Hier is volop werk. Per persoon kijken we naar de mogelijkheden voor opleiden. Dit is een prachtige kans op een mooie baan. Dit doen we vanuit het Werkgeversservicepunt en samen met onze buurgemeenten en de werkgevers(organisaties) in deze gemeenten”. 

"Dit plan geeft concreet vorm aan een nauwere samenwerking met werkgevers en gemeenten. Met  arrangementen op maat helpen we werkzoekenden in WW en bijstand aan het werk. Een goede stap om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken", vertelt Jeanette Houttuin, regiomanager UWV.

Voorzitter VNO-NCW West Audrey Keukens: “De krapte op de arbeidsmarkt begint steeds meer werkgevers op te breken, maar er staan nog steeds 1 miljoen mensen langs de kant van de arbeidsmarkt. In dat onbenutte arbeidspotentieel zit dé oplossing voor het groeiende tekort aan arbeidskrachten. Daarom heeft VNO-NCW West haar handtekening gezet onder de Doe-Agenda ‘Perspectief op Werk’. We hebben deze mensen nodig in onze bedrijven en kunnen het ons niet permitteren om talent onbenut te laten.”

Home