Economie groeit het hardst in regio’s Alphen en Gouda

woensdag - 10 juli 2019
Economie groeit het hardst in regio’s Alphen en Gouda

Sinds 2014 werken Gouda Onderneemt en de Gemeente Gouda samen in een actieprogramma om de economie van Gouda te versterken. Voor de jaren 2018 - 2020 is een Economische Agenda gemaakt waarin 9 thema's centraal staan. Daarbij is de rode draad: "Kracht van de economie: samenwerken loont." Per thema zijn in de afgelopen jaren, in vervolg op het eerder opgestelde Actieprogramma Economie 2014, vele acties uitgevoerd. Deze hebben geresulteerd in een versterking van het ondernemersklimaat, hebben bijdragen geleverd aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de leegstand is voortvarend opgepakt, toerisme in de stad is toegenomen, innovatie is gestimuleerd met het Innovatieplatform en duurzaamheid is opgepakt door het speciaal opgerichte Duurzaamheidsplatform.

 

Missie

Gouda Onderneemt wil door het verenigen van ondernemers, ondernemingen, ondernemersverenigingen en andere stakeholders en hun belangen bijdragen aan een gestructureerde, groeiende economie in Gouda en directe omgeving. Gouda Onderneemt wil deze belangen behartigen en ervoor zorgen dat ondernemend Gouda elkaar kent en opzoekt waar nodig om gezamenlijk het ondernemersklimaat en de gehele economie in Gouda en directe omgeving te versterken. 

 

Resultaat

De gezamenlijke inspanningen van Gouda Ondernemt, de Gemeente en andere organisaties en betrokken partijen hebben tot resultaat geleid. De Goudse regio heeft vijf jaar na de start met het gezamenlijke actieprogramma, samen met de Alphense regio, de sterkste economie groei in de Randstad en zelfs in heel Nederland, zo meldde het Algemeen Dagblad op dinsdag 9 juli. Daarbij werd gerefereerd aan de uitkomsten van een onderzoek naar regionale economiecijfers door ING.

 

Samenwerking

Wethouder Michiel Bunnik en Gouda Onderneemt voorzitter Nico Voogt zijn trots dat de samenwerking loont. Op de vraag of er een vervolg komt op het -actieprogramma 2018 – 2020, antwoord wethouder Michiel Bunnik “Als het aan mij ligt, dan komt dat er zeker. Ik vind het geweldig dat we gezamenlijk optrekken voor gedeelde ambities”.  Voorzitter Nico Voogt vult aan “De gemeente Gouda en de ondernemers uit het Goudse kunnen niet zonder elkaar. De gemeente schept voorwaarden voor een sterk vestigingsklimaat, ondernemers zijn onmisbaar voor het realiseren van economische groei. Met voortzetten van de samenwerking en doorpakken op de thema’s zetten we in op voortzetten van de groei”.

Home