Extra snelheidscontroles binnenvaartschepen op de Gouwe

maandag - 8 juli 2019
Extra snelheidscontroles binnenvaartschepen op de Gouwe

Foto: Provincie Zuid-Holland

 

Omwonenden en watersportverenigingen langs de Gouwe maken steeds vaker melding van hinder veroorzaakt door binnenvaartschepen. De provincie Zuid-Holland, beheerder van de Gouwe, neemt de klachten serieus. In overleg met de politie is besloten het aantal controles op te voeren en de bestaande informatiepanelen actiever te gebruiken.

 

Golfslag door hoge vaarsnelheid

De Gouwe is één van de drukst bevaren vaarwegen in de provincie Zuid-Holland. Bewoners van woonarken en watersportverenigingen langs de Gouwe ervaren steeds vaker overlast door hinderlijke golfslag. Volgens hen wordt dit veroorzaakt door een te hoge vaarsnelheid door binnenvaartschepen. Ook zijn er klachten over trillingen en gevaarlijke situaties op het water.

 

Strengere controles

Provincie en politie komen met een gezamenlijke aanpak en voeren de komende tijd meer zichtbare en onzichtbare controles uit. De strengere controles gelden vooral voor de beroepsvaart, maar ook de pleziervaart wordt gecontroleerd op naleving van de vaarregels, zoals vaarsnelheid en het verbod op het veroorzaken van hinderlijke golfslag.

Daarnaast maakt de provincie gebruik van de Dynamische Route-Informatiepanelen (DRIPs) om scheepvaart te waarschuwen zich aan de maximum vaarsnelheid te houden. Op de Gouwe is dat 12 kilometer per uur en tussen de hefbrug Boskoop en de Otwegwetering 9 kilometer per uur. De beroepsvaart wordt hierover apart geïnformeerd.

Home