Ondernemers pleiten voor prioriteit voor de oeververbinding naar de Krimpenerwaard

donderdag - 4 juli 2019
Ondernemers pleiten voor prioriteit voor de oeververbinding naar de Krimpenerwaard

Ondernemers en wethouders hebben in het Triple Helix overleg van Midden Holland hun verbazing uitgesproken over de uitspraken die het VNO NCW West heeft gedaan in het Financieel Dagblad van 19 juni jl. Een brug op Oost is strijdig met ondernemersbelangen. VNO NCW West geeft aan dat de wijze waarop zij in de pers naar voren zijn gekomen onvolledig is geweest.

Ondernemers roepen op om nu te investeren in de oeververbinding naar de Krimpenerwaard en middelen te reserveren om de metro Kralingsezoom – Stadionpark na 2030 aan te leggen.

 

De oeververbinding naar de Krimpenerwaard lost knelpunten op voor de in de Nationale Markt en Capaciteits Analyse (NMCA) gesignaleerde knelpunten rondom de Van Brienenoord en Algera-corridor. Deze verbinding leidt tot een Krimperwaard met een meerwaarde voor de regio op het gebied van recreatie en natuurbeleving, aanvullende groene woonmilieus. De verbinding naar de Krimpenerwaard leidt ten slotte tot een sterkere samenhang in de regionale maakindustrie en regionale arbeidsmarkt op het gebied van praktisch opgeleid personeel. Zo biedt het volop kansen voor mensen.

 

Voor ondernemers zijn beide oeververbindingen van belang: een goede OV verbinding in Rotterdam én het oplossen van het NMCA knelpunt op en rond de Van Brienenoord en Algera-corridor. Geef daarbij prioriteit aan de investeringen in de verbinding naar de Krimpenerwaard in combinatie met verbeteringen op de Van Brienenoord zelf – dat is in het belang van de economie - zo pleiten de ondernemers van Midden Holland.

 

Verder pleit men ervoor dat het Rijk bij het vullen van het Mobiliteitsfonds dat vanaf 2022 in werking treedt, rekening houdt met extra investeringen in het Stedelijk Openbaar vervoer. De minister heeft in november vorig jaar toegezegd voor het stedelijk OV met extra middelen te komen. Het zou goed zijn als de regio elkaar vindt in deze brede, gefaseerde regionale aanpak en samen tot dit constructieve voorstel komt.

 

lees hier de brief aan VNO-NCW West 

Home