Bedrijfsleven, onderwijs en overheid sluiten akkoord voor verbeteren arbeidsmarkt Zuid-Holland

maandag - 24 juni 2019
Bedrijfsleven, onderwijs en overheid sluiten akkoord voor verbeteren arbeidsmarkt Zuid-Holland

Rotterdam, 24 juni 2019 - Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

 

Human Capital Akkoord staat voor een wendbare arbeidsmarkt

“Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan,” zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het Leven Lang Ontwikkelen. Die ambities zetten we nu om in daden.”

Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend door 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda in het eerste jaar € 1 mln. beschikbaar gesteld. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die horizon een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

 

Van de financiële dienstverlening naar de glastuinbouw

 

De doelstellingen in het akkoord worden gerealiseerd via projecten, waarvan de eerste drie inmiddels zijn gestart, vertelt projectleider Ferrie Förster. “In het SMITZH lang leven ontwikkelen-project worden 2000 werknemers uit de hightechsector bijgeschoold, in onder andere het Expertisecentrum Precisietechnologie, met de nieuwste technieken en nieuwste machines. In het Van Werk Naar Werk-project in samenwerking met de Greenport West-Holland worden 1500 werknemers onder andere in het World Horti Center om- of bijgeschoold voor een baan in de
InnovationQuarter | WTC The Hague | Prinses Margrietplantsoen 32 | 2595 BR | Den Haag | The Netherlands
T +31 88 4747 255 | www.innovationquarter.nl | NL22 ABNA 0491442807 | KvK 58827307 | BTW NL 8531.98.688.B01
glastuinbouw. Het IT-kavel project laat 5000 werknemers in vernieuwende,
kortdurende IT-opleidingen om- of bijscholen voor een IT-baan in Zuid-Holland.”
Het Human Capital Akkoord staat voor een nieuwe trend op de arbeidsmarkt: het
creëren van een leercultuur, zowel bij werkgevers als werknemers. In de arbeidsmarkt
van morgen gaan we ons een leven lang ontwikkelen.

 

Akkoord breed gedragen in de regio

 

Het Human Capital Akkoord wordt breed gedragen in de regio Zuid-Holland. Dat blijkt
niet in de laatste plaats uit de grote en diverse groep partners die zich middels aan de
doelstellingen hebben verbonden. 66 partijen hebben op 24 juni het akkoord
ondertekend. Onder hen is zowel het bedrijfsleven ruim vertegenwoordigd (onder vele
anderen Unilever, KPN en Siemens), als onderwijsinstellingen (alle Zuid-Hollandse
mbo’s, hbo’s, universiteiten en medisch centra), als overheden (de provincie Zuid-
Holland en alle grote gemeenten).
“Dit akkoord is hard nodig,” zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie
Zuid-Holland. “De knelpunten op de arbeidsmarkt kosten de regio veel geld. Via de
afspraken in dit akkoord behouden en ontwikkelen we talent voor de regio, zorgen we
voor economische groei en werken we aan de concurrentiekracht van bedrijven in de
regio. Zo geven we een impuls aan de Zuid-Hollandse economie.”


Knelpunten arbeidsmarkt kosten Zuid-Holland € 6 miljard

 

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de provincie Zuid-Holland presenteerden
eind 2018 de resultaten van een grootschalig arbeidsmarktonderzoek door Birch
Consultants. Daaruit bleek dat de knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de
regio zo’n € 6 miljard kosten. 1 op de 5 bedrijven kan momenteel onvoldoende
gekwalificeerd personeel vinden. Tegelijkertijd is er een groot onbenut
arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken
met het Nederlandse gemiddelde. De regio kan op een extra groei van 3,7 % rekenen
als ze de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakt.
Het Human Capital Akkoord is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland. In
de board voeren alle bestuurlijke boegbeelden uit de regio (bedrijfsleven, onderwijs
en overheid) het structurele gesprek met elkaar. De nijpende tekorten op de
arbeidsmarkt zijn al langer onderwerp van gesprek. Naar aanleiding van het
arbeidsmarktrapport stelde de EBZ eind 2018 een taskforce Human Capital in onder
leiding van oud-minister van Onderwijs, en inmiddels burgemeester van Delft, Marja
van Bijsterveldt. Het Human Capital Akkoord werd op 24 juni ondertekend tijdens het
jaarevenement van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor
Zuid-Holland, in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

Home