Impuls techniekonderwijs

dinsdag - 26 maart 2019
Impuls techniekonderwijs

Het Goudse bedrijfsleven, de gemeente Gouda en het onderwijs ondertekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst voor de versterking van techniekonderwijs.

Hoofddoel is: hoe krijgen we meer leerlingen enthousiast om voor techniek te kiezen en hoe kunnen we het reeds bestaande techniekonderwijs verder uitbouwen?

 

De gezamenlijke ambitie is verwoord in een regiovisie en het daarvan afgeleide activiteitenplan (inclusief begroting). "We hopen met onze ambitie in de regio een forse impuls te kunnen geven aan techniek binnen po-vo-mbo-bedrijfsleven", aldus de partijen.

De partijen willen techniek nog meer op de kaart zetten. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten scholen en bedrijven uit de regio meer samenwerken. De samenwerkende scholen zijn: Goudse Waarden, Carmel College, Wellant College, Driestar College, MBORijnland en Hoornbeeck College. Ook het Goudse bedrijfsleven is nauw betrokken bij de samenwerking. Via het platform Gouda Onderneemt moet de uitwisseling tussen bedrijven en scholen gestructureerd gaan verlopen.

 

De scholen krijgen van het ministerie een forse subsidie voor het traject. In totaal is er honderd miljoen euro door de overheid beschikbaar gesteld. De zes Goudse scholen krijgen hier ongeveer vier miljoen euro van. Dit geld wordt gebruikt voor de richtingen Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). Ook de richting Mobiliteit en Transport krijgt steun.

Home