Ondernemerstafel ODMH-dienstverlening

vrijdag - 22 februari 2019
Ondernemerstafel ODMH-dienstverlening

UPDATE: Dit overleg staat gepland voor 4 december. 

 

In gesprekken met diverse ondernemers is de dienstverlening van de ODMH bij vergunningverlening, toezicht en handhaving, een regelmatig terugkerend onderwerp en dan niet altijd in positieve zin. Gouda Onderneemt heeft dit onderwerp al eens ter tafel gebracht in het overleg met de gemeente Gouda.

 

Wethouder Thierry van Vugt is tevens DB-lid van de ODMH met als aandachtsgebied de inhoudelijke dienstverlening. In de afgelopen periode is positieve ervaring op gedaan bij het organiseren van ondernemersbetrokkenheid bij de dienstverlening van de ODMH. Thierry van Vugt heeft nu de wens geuit om in de komende periode opnieuw met ondernemers in gesprek gaan door een z.g. informele ronde tafel te organiseren. Doel is van gedachten te wisselen over de ervaringen met ODMH en de dienstverlening van en door haar medewerkers, om zo tot verbeterpunten te komen.

 

Via Gouda Onderneemt nodigt de wethouder individuele ondernemers, die afnemers zijn van de diensten van ODMH, uit om deel te nemen aan deze ronde tafel bijeenkomst. Indien u als betrokken ondernemer dit gesprek wilt aangaan dan kunt u dat kenbaar maken via info@gouda-onderneemt.nl.

Home