Aanpak zwaar verkeer binnenstad Gouda

woensdag - 13 februari 2019
Aanpak zwaar verkeer binnenstad Gouda

Zwaar verkeer is een extra belasting voor de Goudse binnenstad, zo blijkt uit het trillingsonderzoek dat recent is uitgevoerd. Op de Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat zijn op korte termijn maatregelen nodig. Samen met ondernemers en bewoners kijkt het college hoe het goederenvervoer in de binnenstad er in de toekomst uit moet zien.

Op zo’n 40 plekken in de binnenstad zijn eind 2018 trillingsmeters aan muren van huizen bevestigd. Met een vrachtwagen is vervolgens onderzocht welke trillingen optreden bij verschillende snelheden en gewichten. Trillingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld kuilen of hobbels in de weg, maar hebben ook een relatie met het gewicht en de snelheid van voertuigen. Op veel plekken treden beperkt trillingen op doordat bijvoorbeeld de weg vlakker is. In het gebied rond de Turfmarkt veroorzaakt vrachtverkeer zoveel trillingen dat op korte termijn maatregelen nodig zijn.

Maatregelen zwaar verkeer nodig
Verkeerwethouder Hilde Niezen: "Vrachtverkeer veroorzaakt op sommige plekken te veel trillingen en daarom gaan we nu maatregelen nemen. Daarnaast zijn we met inwoners en ondernemers in gesprek over de binnenstaddistributie in de toekomst. Daarbij kijken we als college van B en W ook naar de ambities uit het Mobiliteitsplan en het coalitieakkoord. Elementen hiervan zijn onder andere het autoluw maken van de binnenstad en haar randen, het uitbreiden van 30 km-zones en het terugdringen van vervuilende voertuigen. Meer ruimte voor de fiets en minder overlast en luchtvervuiling."


De maatregelen die de gemeente neemt:


1. De plekken uit het onderzoek waar veel trillingen vrij komen worden zo snel mogelijk (afhankelijk van het weer) aangepakt waar dat mogelijk is. Kuilen in de weg of hobbels worden weggehaald, putdeksels of hoge stoepranden aangepast zodat verkeer er makkelijker en met minder trillingen overheen kan rijden. Op sommige plekken zijn al aanpassingen gedaan.

2. Er komt vervolgonderzoek/monitoring om het effect van de aanpassingen in beeld te krijgen.

3. De gemeente maakt de komende maand met Cyclus afspraken over de inzet van lichtere vracht-/vuilniswagens in de binnenstad. Voor het legen van ondergrondse containers wordt gekeken welke alternatieve voertuigmogelijkheden er zijn.

4. Voor de Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat is er het voornemen tot het instellen van een vrachtwagenbeperking of -verbod, waarvan de invulling nog bepaald moet worden. Er komt op korte termijn een bord te staan met dit voornemen zodat belanghebbenden kunnen reageren. De gemeente is in gesprek met belanghebbenden en inwoners, mede op basis hiervan neemt het college in maart een verkeersbesluit. In andere historische steden zijn soortgelijke maatregelen getroffen. In Dordrecht geldt in een deel van het centrum naar aanleiding van trillingsonderzoek een lengte-/gewichtsbeperking, waarbij gewerkt wordt met ontheffingen met strikte voorwaarden. In Delft zijn ook beperkingen ingesteld voor vrachtverkeer zo ook in Den Bosch, Edam-Volendam, Amsterdam en Utrecht.

5. In de komende maand worden alle logistieke routes van de binnenstad bekeken en wat mogelijk gevolgen zijn van vrachtverkeerbeperkingen voor ondernemers.

6. De gemeente stelt daarnaast de komende maand monitoring in op Turfmarkt, Lage Gouwe en Nieuwehaven en neemt op basis daarvan indien nodig nog extra maatregelen.

Meer informatie:
www.gouda.nl/zwaarverkeer

Home