Vooronderzoek Containerhub gereed en afspraak met stakeholders

maandag - 19 november 2018

De bijeenkomst ter bespreking van de rapportage over het vervolgonderzoek naar een containeroverslag in de regio Midden-Holland vindt plaats op 22 november a.s.

 

In deze bijeenkomst wordt met stakeholders gesproken over de bevindingen van het vervolgonderzoek, er kan reactie gegeven worden op bevindingen, conclusies en aanbevelingen en er zal een mogelijke ‘adviesvorming’/’reactie’ meegegeven worden aan het triple helix overleg in regio Midden-Holland op 6 december aanstaande.

Home