Voorlopig Voorkeursalternatief A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda

maandag - 19 november 2018
Voorlopig Voorkeursalternatief A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda

Onderzoeksrapporten en het participatiedocument

Graag informeren wij u over de stand van zaken van de MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda. 

De Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) voor de A20 MIRT-Verkenning heeft een Voorlopig Voorkeursalternatief (VVKA) bepaald. De overwegingen voor deze keuze staan beschreven in de Notitie Voorlopig Voorkeursalternatief. De keuze voor dit VVKA is onder meer gebaseerd op het voor dit project opgestelde milieueffectenrapport (MER deel 1), met bijbehorende achtergrondrapporten. De rapporten zijn voor advies aangeboden aan de Commissie m.e.r. U vindt de samenvatting en de rapporten hier.

 

Rijkswaterstaat informeert u ook over het participatiedocument. Hierin staat de opbrengst van de participatie in de verkenning, gericht op de keuze van het voorlopig voorkeursalternatief. U kunt lezen hoe daarmee is omgegaan. U kunt kennisnemen van de ingediende zienswijzen op de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD, januari 2018) en een reactie daarop. U vindt het participatiedocument hier.

 

 

Home