Nieuwe voorzitter SOG

maandag - 16 april 2018
Nieuwe voorzitter SOG

Gerard van Erk, de voorzitter van de vereniging Samenwerkende
Ondernemersverenigingen Gouda (S.O.G.), kondigde in het najaar van 2017 aan
dat hij wilde aftreden. Het bestuur en de leden zijn daarna op zoek gegaan
naar een opvolger.
Begin dit jaar kwam een nieuwe kandidaat in beeld in de persoon van Marianne
Gardien. Zij woont circa tien jaar in Gouda, heeft het hier erg naar haar
zin en gaf aan graag iets te willen betekenen voor Gouda in het algemeen en
voor de binnenstad in het bijzonder.
Mevrouw Gardien is zzp-er en heeft onder meer gewerkt voor het voormalige
ID-college (nu ROC Rijnland). Ook zat zij namens het werkveld onderwijs in
het bestuur van het OndernemersFondsGouda.
In de S.O.G.-vergadering van 6 maart is zij unaniem door de leden gekozen
als nieuwe voorzitter.
Namens de S.O.G. zal zij ook plaatsnemen in het bestuur van Gouda
Onderneemt.


Het bestuur van de S.O.G. bestaat sinds de ledenvergadering van 4 april uit
Marianne Gardien (voorzitter), Karel Baarspul (secretaris) en Marco
Steenwinkel (penningmeester).

Home