Afrit Goudse Poort op A12 schrappen is slecht plan

donderdag - 30 november 2017
Afrit Goudse Poort op A12 schrappen is slecht plan

Bij het onderzoek naar de verbreding van de A20 wordt ook gekeken naar het schrappen van afrit 11 van de A12. Dat is de afrit Goudse Poort. ‘Ontoelaatbaar’, vindt Gouda Onderneemt.

 

Wie van de kant van Rotterdam Gouda in wil, moet dan voortaan gebruikmaken van de nieuwe parallelstructuur, waar nu nog (te) weinig verkeer over rijdt. ,,Het is nog een verkenning en een van de vele varianten, maar wel een heel slecht plan,’’ zegt Nico Voogt van Gouda Onderneemt. ,,De afrit Goudse Poort is de voordeur van Gouda. Die op slot doen is terug naar de middeleeuwen.’’

 

Onheil

Verkeerswethouder Hilde Niezen lichtte woensdag 29 november de gemeenteraad in over het mogelijk naderend onheil. ,,Er wordt momenteel gekeken naar verbreding van de A20 en het beter benutten van de parallelstructuur rond Gouda. Daarbij wordt ook verkend of een of meerdere Goudse afritten kunnen worden afgesloten. Het college vindt dat niet goed voor de bereikbaarheid van Gouda. Het is belangrijk dat het Goudse belang goed naar voren wordt gebracht.’’

Dat de A20 wordt verbreed, juicht Gouda op zich toe. Maar een verbreding is niet zomaar gerealiseerd. Van Nieuwerkerk naar Moordrecht kunnen drie rijstroken aangelegd worden, maar van Moordrecht naar Gouda zijn er diverse knelpunten, onder meer het viaduct over het spoor en het Gouwe-aquaduct. Dat maakt de aanleg van drie rijstroken tot aan Goudse Poort waarschijnlijk te duur. Twee rijstroken plus een spitsstrook is ook mogelijk maar ook nog vrij kostbaar. Bovendien moet de snelheid bij drukte dan omlaag. En dan is er dus de goedkopere optie om het verkeer via de derde rijstrook niet naar de parallelwegen te leiden. Om het verkeer daar goed gebruik van te laten maken, zou afrit 11 dan mogelijk afgesloten kunnen worden.

Storingen

Ondernemersvertegenwoordiger Nico Voogt ziet dat om meerdere redenen niet zitten. Vanwege de bereikbaarheid dus, maar bijvoorbeeld ook vanwege de vele storingen bij de Amaliabrug op parallelstructuur. ,,Op die momenten wordt Gouda helemaal onbereikbaar.’’

Voogt heeft de bezwaren inmiddels kenbaar gemaakt bij de plannenmakers van het rijk en bij de provincie Zuid-Holland. In een e-mail schrijft hij: ,, Wij maken ons, op basis van informatie die ons is toegekomen, inmiddels grote zorgen over de effecten voor Gouda en specifiek over afrit 11 omdat niet uitgesloten is dat deze mogelijk na verbreding komt te vervallen. We vinden elke wijziging op de afrit onacceptabel. De parallelstructuur is slechts complementair aan afrit 11 en dient als zodanig zowel voor A12 als A20 zo ook te blijven functioneren.’’

In 2018 moet een besluit worden genomen over het voorkeurstracé. De lobby vanuit Gouda Onderneemt en gemeente Goud is inmiddels gestart.

Home