Vestigingsklimaat en dienstverlening


< TERUG

Het vestigingsklimaat wordt met name beïnvloed door fysieke en ruimtelijke aspecten zoals de bereikbaarheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en veiligheid. De kwaliteit van de dienstverlening wordt beïnvloed door de informatievoorziening door de gemeente, de mate waarin de gemeente moeite doet voor ondernemers (denken in mogelijkheden in plaats van denken in beperkingen), de mate van deregulering en vermindering van administra- tieve lasten.

In de afgelopen jaren zijn veel stappen gezet op het terrein van het vestigingsklimaat en de dienstverlening. Zie hoofdstuk 3. Met betrekking tot dit thema zijn twee speerpunten genoemd die extra aandacht krijgen in 2014 en 2015.

Project Antwoord©
Het project Antwoord is door de Rijksoverheid geïnitieerd en is erop gericht dat de gemeente voor burger en bedrij- ven de ingang is voor vrijwel alle vragen aan de overheid. Het Klant Contact Center (KCC) handelt in de eindfase van Project Antwoord© 80% van alle vragen in een keer goed af. Dit betekent een grote organisatieverandering voor de gemeente. De eerste helft van 2014 wordt cruci- aal voor de implementatie van het project; de informatie van (vak)afdelingen wordt dan toegankelijk gemaakt voor de medewerkers van het KCC. Hoewel dit project met name door de gemeente getrokken wordt, is het toch een belangrijk speerpunt in het actieprogramma, omdat het project de kwaliteit van de dienstverlening aan ondernemers direct beïnvloedt.

Beter benutten waterwegen
Gouda ligt strategisch aan een knooppunt van wegen waardoor de bereikbaarheid over de weg goed is. Gouda heeft de status van Intercity station, waardoor je in Gouda

nooit lang op een trein hoeft te wachten. Alle richtingen zijn goed ontsloten en er is een frequente dienstregeling. Gouda ligt ook strategisch op een knooppunt van water- wegen, de Hollandsche IJssel en de Gouwe. Deze kwa- liteit van het vestigingsklimaat kan nog verder worden ver- sterkt. Vervoer over water en ruimte voor watergebonden bedrijvigheid zullen met het oog op de beperkte capaciteit op de weg en duurzaamheidseisen in de toekomst aan belang toenemen. Daarom is het belangrijk om als Gouda en als regio Midden-Holland te werken aan het beter benutten van de ligging aan waterwegen. Al een aantal jaren wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een tweede containerhub (naast van Uden te Alphen aan den Rijn) in de regio te ontwikkelen. Een drietal locaties is hiervoor in beeld. Er is brede consensus over een kansrijke locatie in Nieuwerkerk aan den IJssel, maar de locatie kent nog wat obstakels die overwonnen moeten worden. Gemeente en ondernemers blijven samen optrek- ken in de lobby om het gebruik van waterwegen verder te stimuleren en een overslagterminal voor Midden-Holland te realiseren. Dit is belangrijk voor de gevestigde watergebonden bedrijven in Gouda.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone