Vereniging Bedrijventerreinen Gouda


< TERUG

Vereniging Bedrijventerreinen Gouda is het samenwerkingsplatform en de bundeling van de belangen van al de Goudse (bedrijven)terreinen: Goudse Poort, Gouwe Spoor, Kromme Gouwe Gouwe Stroom, IJsselfront en overige bedrijven.

VBG is partner en bestuurder van Gouda Onderneemt! De ondernemersvereniging van Gouda waarin VBG samen met de Samenwerkende Ondernemersverenigingen (SOG), Duurzaamheids Platform Gouda (DPG), VNO/NCW RijnGouwe en de clusters Onderwijs, Zorg en Welzijn vertegenwoordigd zijn.

De VBG bundelt, behartigt en ondersteunt de belangen van haar lokale autonome (bedrijventerrein) leden.

VBG streeft naar “Schoon, heel en veilig” ondernemen op de Goudse bedrijventerreinen, in samenwerking met de vertegenwoordigers, besturen, parkmanagers van de terreinen en de Gemeente Gouda.

De VBG streeft naar duurzame bedrijventerreinen.

Het bestuur VBG bestaat uit:
Gerard van Nieuwpoort, voorzitter
Jaco Slingerland, bestuurslid en penningmeester
Lisette Hogenelst, bestuurslid
Cees Kegjes, bestuurslid
Peter Lenards, adviseur
Marcus Schumann, bestuurslid
Peter van Vliet, bestuurslid
Rob van Willigen, secretaris
Ron Dolmans, bestuurslid
Susan Groeneveld, office manager

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone