Mobiliteitsvisie Gouda geamendeerd


< TERUG

Tegen de inhoud en de procedure van de mobiliteitsvisie van de gemeente Gouda waren ernstige bezwaren van de ondernemers in Gouda. Een stevige brief naar alle fracties heeft geleid tot een amendement bij het aannemen van de visie in de gemeenteraad.

Gouda Onderneemt uitte door middel van diverse brieven bezwaren tegen de totstandkoning van de visie. In het overleg dat Gouda Onderneemt met de gemeente hierover periodiek had in de afgelopen twee jaar zijn deze bezwaren onvoldoende meegewogen in de visie die ter besluitvorming in de gemeenteraad lag. Hierop voelde Gouda Onderneemt zich genoodzaakt om door middel van een stevige brief naar alle fracties in de gemeenteraad deze bezwaren nogmaals onder de aandacht te brengen.

De behoefte aan verduurzaming van de mobiliteit in Gouda wordt onderschreven door de ondernemers in Gouda. Maar deze moet in goede balans blijven met de doorstroming van het verkeer in en rond de stad. Het aangenomen amendement toont dat deze zorg door velen gedeeld wordt. In de verdere procedure ten aanzien van de mobiliteitsvisie en de uitvoering er van zullen deze belangen dan ook meer gaan meewegen.

Inmiddels zijn over de genoemde procedure nadere overleg afspraken gemaakt.

De brief van 15 maart met de bezwaren van de ondernemers: GO.17.150nv bezwaar mobiliteitsplan

Bijlage inlegvel A bezwaar mobiliteitsplan

Bijlage inlegvel B bezwaar mobiliteitsplan

De brief van afgelopen week die tot het amendement leidde. GO.17.202nv reactie verkenning en debat mobiliteitsplan.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone