Stadsmarketing en toerisme


< TERUG

Over het thema Stadsmarketing en Toerisme is in oktober 2013 een voortgangsrapportage aan de gemeenteraad gestuurd.
Binnen het thema Stadsmarketing en Toerisme wordt in 2014 en 2015 uitvoering gegeven aan het Activiteitenplan Stadsmarketing en Toerisme. Hierin zijn als speerpunten benoemd:

  • Versteviging structuur binnenstad door behoud detailhandel en horeca o.a. “het Nieuwe Winkelen” (wifi, apps, samenwerking met ICT bedrijven en hogescholen);
  • Topattractie “kaas”: thematisering rond kaas- en streekproducten;
  • Intensivering relatie met “business-to-business”
    (o.a. touroperators) met als doel toename bezoekers.

Verstevigen structuur binnenstad door behoud detailhandel en horeca
Vanuit Stadsmarketing is een samenwerkingsrelatie op- gebouwd met Centric en de Haagse Hogeschool om (internationale) studenten de technologische mogelijkheden en toepassingen te laten onderzoeken voor de verster- king van de fysieke winkels in Gouda en het toeristisch bezoek. Dit type samenwerking willen we in de toekomst voortzetten en mogelijk uitbreiden. Om de gastvrijheid te vergroten worden de mogelijkheden om (gratis) Wifi aan te bieden op de Markt onderzocht.

Topattractie “kaas”: thematisering rond kaas- en streekproducten
Om het thema Kaas te versterken wordt de Kaasmarkt vaker georganiseerd, vernieuwd en uitgebreid met acti- viteiten rondom andere producten zoals specialiteiten uit Gouda en streekproducten. In samenwerking met maat- schappelijke organisaties wordt gewerkt aan een plan om de beleving van ‘Kaas’ jaar-rond mogelijk te maken.

Intensivering relatie met “business-to-business”
(o.a. touroperators) met als doel toename bezoekers Stadsmarketing heeft vanwege de doelgroep “bezoekers” een nauwe relatie met toeristische promotie. Het vergro- ten van het aantal (inter) nationale bezoekers wordt via tussenpersonen als touroperators benaderd. Ook worden er business to business beurzen bezocht in binnen- en buitenland. Daarnaast werken we aan het vergroten van het aantal zakelijke evenementen dat in Gouda wordt georganiseerd.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone