Ruimtelijk beleid


< TERUG

Het economisch belang van ruimtelijk beleid is gericht op het bewaren en liefst uitbreiden van de werkgelegenheid. Watergebonden bedrijven, bedrijven uit de tech- nische industrie, zakelijke en financiële dienstverleners, organisaties in de zorg, zij allen zorgen voor stuwende werkgelegenheid (dit is werkgelegenheid die nieuwe werkgelegenheid oplevert). Het is belangrijk dat deze bedrijven en instellingen ook letterlijk de ruimte krijgen om te ondernemen. Een positief ruimtelijk beleid is transparant over de mogelijkheden die de locatie aan de ondernemer biedt. Planprocedures en voorstellen voor wijzigingen in het bestemmingsplan brengen we in nauwe samenspraak met de bedrijven tot stand. Bedrijven zijn o.a. met het oog op geplande investeringen gebaat bij een lange termijn bestemmingszekerheid.

Speciale aandacht gaat uit naar de kantorenleegstand in Gouda. Met betrekking tot dit punt willen we ons de komende jaren extra inspannen.

 

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Meer over Ruimtelijk beleid: Taskforce leegstand