Ondernemers en starters


< TERUG

Onder het thema ondernemerschap en starters valt een aantal activiteiten die tot 31 december 2013 werden uitgevoerd door de Kamer van Koophandel. Met het opheffen van de Kamers van Koophandel is deze ondersteuning tot een einde gekomen. Denk bijvoorbeeld aan het mentorenproject. Hierbij vervulde de Kamer van Koophandel een verbindende functie tussen startende ondernemers en het ondernemersklankbord. Het Ondernemersloket zal deze functie in de toekomst overnemen, zij het in een soberder vorm. Twee andere activiteiten die zullen wegvallen zijn de Startersdag en de Regionale Ondernemersprijs. Gouda Onderneemt! wil deze activiteiten in iets gewijzigde vorm voortzetten.

Startersdag organiseren
De ABN/AMRO bank en de Rabobank zullen het voortouw nemen om twee keer per jaar een startersdag te organi- seren. Starters kunnen bij deze manifestatie van allerlei instanties (belastingdienst, gemeente, banken) informatie krijgen over alle aspecten die van belang zijn wanneer je een onderneming wilt starten. De gemeente zal hieraan uiteraard medewerking verlenen door de aanwezigheid van het Ondernemersloket.

Regionale Ondernemersprijs organiseren
Gouda Onderneemt! zal de organisatie van de jaarlijkse ondernemersprijs op zich nemen. Het streven bij het organiseren van de Ondernemersprijs is om dit regionaal te doen gezamenlijk met Ondernemersverenigingen in de regio en zo te komen tot een Regionale Ondernemersprijs. De ondernemersprijs is een belangrijk samenbindend element voor de Goudse en regionale ondernemers.

Andere onderdelen van het thema Ondernemerschap en starters zijn ook relevant en belangrijk voor het thema, maar zullen in de komende jaren minder prioriteit krijgen. Dit zijn de onderwerpen toegankelijkheid nieuwe technologie voor starters, het oprichten van een ZZP-Platform en het instellen van een Innovatiebroedplaats. Wanneer ondernemers initiatieven nemen om deze activiteiten al naar voren te halen, kunnen zij uiteraard wel deel gaan uitmaken van het actieprogramma. Dit zal worden besproken in het overleg tussen de besturen van GO! en de gemeente.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone