Bijeenkomst Onderwijs aansluiting arbeidsmarkt donderdag 12 oktober


< TERUG

Uitnodiging conferentie aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt
Donderdag 12 oktober, 16.00-20.30 uur Huis van de Stad Gouda

De gemeente Gouda heeft de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt als één van de speerpunten opgenomen in het Collegeprogramma. Maar waarom eigenlijk, welke bijdrage kan de gemeente hieraan leveren? Omdat het cruciaal is om te investeren in de lokale economie, werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat. Verschillende bedrijven en sectoren kampen al met flinke tekorten aan personeel. Van groot belang is daarom dat het onderwijs opleidt voor het werk dat er is. En dat we werkenden of werkzoekenden eventueel omscholen.

We nodigen je daarom uit voor een conferentie op donderdag 12 oktober 2017. Om samen terug te kijken naar wat er de afgelopen periode bereikt is. En vooral ook om naar de toekomst te kijken en gezamenlijk verder te werken aan de belangrijke uitdagingen die er nog liggen.

De conferentie is bedoeld voor iedereen die er belang bij heeft dat we in de Goudse regio de mensen opleiden voor het werk dat er is: bedrijven, scholen en de overheid. Naast management en beleidsmakers worden ook stagebegeleiders en praktijkbegeleiders uitgenodigd, omdat speciale aandacht uitgaat naar het invullen van stageplaatsen.

Locatie: Huis van de Stad Gouda, Burgemeester Jamesplein 1 Gouda, 2e verdieping

Programma

16.00 uur: inloop en ontvangst

16.30 uur: welkom en introductie door wethouder Jan Willem van Gelder

16.45 uur: korte pitches rond enkele relevante ontwikkelingen en initiatieven

17.00 uur: lezing Adri Pijnenburg over instroombevordering op de arbeidsmarkt

17.30 uur: reactie namens de ondernemers door Nico Voogt, voorzitter van Gouda Onderneemt

17.45 uur: korte toelichting op de workshops

18.15 uur: start workshops

19.00 uur: Chinese maaltijd en netwerken, inclusief korte terugkoppeling uit de workshops

Meld je aan via de link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0qR7PURpLWcEpzwho0PLWH4pn3Q9EAmJ8OL-R071RAt4tIw/viewform

Je kiest op 12 oktober voor één van de vijf workshops:

Workshop 1 Meer leren in de praktijk bij technische bedrijven
De gemeente Gouda participeert in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology. Dat is een regionale samenwerking tussen mboRijnland (voorheen ID College) en Da Vinci College, werkgevers, koepelorganisaties en gemeenten. Doel is om te komen tot slimme en effectieve combinaties van(bestaande en nieuwe) technologieën en ICT. Er is een aparte opleiding Smart Technology op het mboRijnland en het Da Vinci College en Smart Technology wordt geïntegreerd in andere opleidingen. De snelle ontwikkelingen van techniek en ICT zorgen voor hoge investeringskosten waarbij het onderwijs al snel achter de feiten aanloopt. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met leerwerkplaatsen bij bedrijven, de zogenaamde satellietlabs, waar buiten de school onderwijs wordt gegeven in concrete opdrachten bij bedrijven.
Met financiële ondersteuning van de gemeente Gouda is er een kennismakelaar aangesteld die voor de Goudse regio een impuls te geven aan de samenwerking. In deze workshop hoor je van de kennismakelaar wat er de afgelopen tijd is gebeurd en hoe je kunt meedoen.

Workshop 2 Stages beter invullen en begeleiden
Scholieren zoeken stages vanuit verschillende opleidingen, op verschillende niveaus en vanuit verschillende onderwijsinstellingen. Bedrijven hebben voldoende mogelijkheden voor stages, maar soms is het lastig om in te schatten welke stages worden gezocht en wat er allemaal komt kijken bij de begeleiding.
In deze workshop wordt praktische informatie gedeeld tussen scholen en bedrijven: aan welke stages is behoefte in de Goudse regio en wat komt er kijken bij de invulling? Welke inzet van praktijkbegeleiders en stagebegeleiders wordt gevraagd en wat levert het op?
Daarnaast wordt inzicht geboden in een aantal landelijke mogelijkheden om stages beter in te vullen. SBB, de landelijke Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) biedt allerlei tools en ondersteuning om studenten en hun begeleiders te helpen in het vinden van de juiste stage. En ze bieden bedrijven mogelijkheden om makkelijk zelf het aanbod van stages actueel te houden. Zo geeft SBB actuele informatie over kansrijke beroepen. Stages worden ontsloten via www.stagemarkt.nl. Vinden studenten echt geen stageplaats, dan kunnen zij dit melden bij het meldpunt stagetekorten, SBB levert dan binnen twee weken enkele concrete stageplekken in de buurt. Bedrijven kunnen via een app hun stageaanbod makkelijk actueel houden.

Workshop 3  Laat het werk zien aan de leerling die nog moet kiezen!
Leerlingen moeten vroeg in het onderwijs een profiel of richting kiezen en kiezen daarbij niet vaak voor techniek. Terwijl het juist barst van de mooie technische banen! Techniekpunt Gouda promoot techniek in het basisonderwijs en in de nabije toekomst ook in het voortgezet onderwijs.
In deze workshop laat Techniekpunt het belang inzien van het vroeg enthousiasmeren van leerlingen voor techniek. Maar ook het ervaren van techniek in de praktijk is van groot belang, want hoe kan een jongere kiezen voor iets waar hij/zij bijna nooit mee in aanraking is geweest? Techniekpunt belicht de mogelijkheden waarmee het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ondersteund kan worden in deze belangrijke taak. Denk en praat mee over hoe we onze jongeren en hun ouders een goed beeld kunnen geven van de interessante banen in regio Gouda!

Workshop 4 Werkzoekenden op maat bijscholen naar werk
De laatste jaren trekt de groei binnen de ICT-sector weer flink aan, waardoor personeelstekorten dreigen. Ook Centric merkt de gevolgen van deze ontwikkeling. Om het tekort aan personeel te helpen oplossen, hebben Centric en het Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Holland de samenwerking gezocht. Werkzoekenden die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor reguliere vacatures, krijgen via deze publiek-private samenwerking alsnog een kans op werk. Zij krijgen eerst een opleiding aangeboden. Bij succesvolle afronding maken ze een goede kans op een baan bij of via Centric. Inmiddels zijn op deze manier 10 mensen opgeleid die aan het werk gaan bij Centric. Centric verzorgt de workshop en verkent in welke sectoren / voor welke bedrijven een vergelijkbare aanpak werkt.

Workshop 5 Leven lang leren, een lust of een last?
Weet jij welke functies in de nabije toekomst belangrijk gaan worden in Midden Holland? ICT? Zorg? Food? Met die kennis kan het onderwijs makkelijk schakelen en de gerichte opleidingen aanbieden om goed gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt te krijgen. Dat geldt voor jongeren en ouderen. Leven Lang Leren is het motto. Niet meer 40 dienstjaren bij een werkgever, maar jezelf blijven scholen om bij te blijven in de snelheid van de economische ontwikkelingen. Deze workshop, aangeboden door UWV Leren en Werken, gaat over de regionale en landelijke arbeidsmarktontwikkelingen in de jaren 2018-2020.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone