Duurzaamheids Platform Gouda


< TERUG

Drukwerk

Sinds oktober 2015 is de Stichting Duurzaamheids Platform Gouda (DPG) actief als onderdeel van Gouda Onderneemt! Daarmee hebben ondernemers in Gouda en de regio hun eigen platform om collectieve duurzaamheidsinitiatieven bij ondernemingen en instanties te realiseren. Het platform is zowel bedoeld voor bedrijven die duurzaamheid in hun DNA hebben, als voor bedrijven die duurzame initiatieven en ontwikkeling nauwgezet willen volgen of samen willen opzetten. Er is veel mogelijk. Duurzaamheid en economie gaan steeds meer samen. Door een gezamenlijke aanpak kunnen we duurzaamheidskansen bij bedrijven versnellen.

Het DPG levert een actieve bijdrage aan het verduurzamen van Gouda. Komend jaar wordt een eerste set van duurzame projecten opgepakt, onder deskundige begeleiding van partner TNO in samenwerking met Goudse bedrijven. Het gaat om projecten voor de korte én lange termijn die zelfstandig moeilijk tot stand komen, maar in een collectief kader makkelijker uit te voeren zijn. Hierdoor wordt enerzijds een hoger milieu- en financieel rendement bereikt en kan daarnaast ‘duurzaam denken en doen’ structureel onderdeel worden van de bedrijfsvoering.

Een greep uit de projecten:

– Collectieve aanvraag van Zonne-energie projecten bij bedrijven met SDE+
– Verslimming van energiesystemen & energiemanagement; energie (en kosten)besparing
door beter inzicht
– Ontwikkeling en uitrol van een MVO-dashboard op bedrijfsniveau, indien je lid wordt van
DPG krijg je de scan gratis toegestuurd.
– Goudse energie aanpak: koppelen lokaal vraag en aanbod. Zorgen dat lokale kansen voor
energiebesparing en duurzame energie ook zo veel mogelijk door lokale bedrijven worden
ingevuld. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een gebiedsconvenant ten aanzien van
energiebesparing en inzet op meer energiebesparing bij sportaccommodaties.
– Aanpak voor verbeteren van de afwikkeling van afvalstromen en bevoorrading in de
binnenstad van Gouda: gezamenlijk project met SOG en duurzaamheidsmakelaar Gouda

Verder zal een aanpak worden voorbereid voor het verbeteren van de afwikkeling van afvalstromen en bevoorrading in de binnenstad van Gouda.

Bestuur DPG:
Teun Bokhoven (voorzitter),
Thijs de Neeve (secretaris)
Arjan van ’t Leven (penningmeester)
Nico Voogt (bestuurslid).

DPG bestuur_website

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda is betrokken geweest bij de oprichting en faciliteert de projecten. Ook heeft een vertegenwoordiger van Gouda Onderneemt zitting in het bestuur.

Lidmaatschap DPG

Een aantal ‘founding fathers’ die actief betrokken waren bij de oprichting van het DPG heeft zich inmiddels aangemeld als lid. Het gaat onder meer om: Landis+Gyr, Stubbe, Voogt, Houtman Gouda, RT-M, Technolution, Zienergie, Stabilitas, Consolair, gemeente Gouda en Rabobank Gouwestreek. Ook u kunt lid worden. Klik hier voor het inschrijfformulier. Eerst meer informatie? Stuur een e-mail naar info@dpg-gouda.nl of bel met 0182 63 61 13 (Anne-Lynn/Karin) van het uitvoerend secretariaat.

DPG_nieuwsbrief_afsluitende banner

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone